Psychologia w Opolu

Psychologia jako kierunek budzi najżywsze zainteresowanie kandydatów na studia. Kolejny rok, w którym bite są rekordy ilości kandydatów na jedno miejsce. Chcesz psychologię studiować w Opolu? Sprawdź możliwości podjęcia nauki na tym kierunku.

Bardzo długo była tylko jedna możliwość. Psychologię studiować można było wyłącznie na Uniwersytecie Opolskim. Od roku akademickiego 2021/22 kierunek psychologia jako studia jednolite magisterskie obecny jest również w ofercie niepaństwowej Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu.

Możliwości są więc dwie.

Psychologia na Uniwersytecie Opolskim

Organizacja studiów na kierunku psychologia przewiduje możliwość wyboru przez studenta modułów kształcenie. Dzięki nim mają możliwość pogłębienia wybranego obszaru wiedzy i koncentracji na umiejętnościach mających znaczenie po ukończeniu studiów. Dzięki wyborowi odpowiedniego modułu, studenci przygotowują się na specyficzne wymagania stawiane przez rynek pracy w branżach, w których planują poszukiwać zatrudnienia.

Moduły są wybierane przez studenta w zależności od jego zainteresowań i mogą być zmienione z początkiem nowego semestru. Aktualnie w ofercie znajdują się takie moduły:

  • Moduł pracy i organizacji
  • Moduł kliniczny
  • Moduł  nauczyciel psycholog

Przykładowe przedmioty na psychologii

Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, psychologia ogólna: procesy poznawcze, emocje i motywacja, osobowość, różnice indywidualne, psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, metodologia ze statystyką, diagnoza psychologiczna, psychologia rodziny. Ponadto: techniki autoprezentacyjne, psychologia polityczna, psychologia reklamy, psychologia pracy i zarządzania, metody badania rynku i opinii społecznej, psychologia konfliktów społecznych, negocjacje i mediacje, psychologia kliniczna, metody psychoterapii, elementy psychiatrii, diagnoza psychologiczna w orzecznictwie sądowym, interwencja kryzysowa, neuropsychologia. 

Psychologia w Wyższej Szkole Bankowej

Nauka na kierunku psychologia możliwa jest w ramach dwóch specjalności. Pierwszym z nich jest psychologia kliniczna, drugim psychologia biznesu. W programie studiów znajduje się ponad 50 procent zajęć praktycznych oraz ponad 800 godzin praktyki zawodowej. Na stronach uczelni można znaleźć taką rekomendację kierunku:

Psychologia o profilu praktycznym to nowy kierunek opracowany z myślą o bieżących potrzebach rynku pracy. Jako student psychologii praktycznej będziesz miał możliwość pozyskać wiedzę, umiejętności praktyczne, nabyć kompetencje społeczne. Dzięki temu będziesz przygotowany do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym i zawodowym. Jako psycholog będziesz znał i rozumiał wagę swojego zawodu, a także będziesz potrafił wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce.

Kierunek psychologia w Opolu

Co po studiach na psychologii?

Absolwenci przygotowani są do pracy badawczej (sondaże, diagnoza organizacji, diagnoza systemu zarządzania) oraz rozwiązywania problemów życia społecznego. Znajdują pracę w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie.

Absolwenci psychologii są przygotowani do podejmowania szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje z zakresu psychologii oraz do podejmowania wyzwań badawczych i możliwości podjęcia studiów doktoranckich.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

źródło: materiały informacyjne uczelni

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia