Kierunki studiów OpoleNoweStudia OpoleStudia psychologiczneTOP OpoleTop studia

Psychologia w Opolu

Psychologia jako kierunek budzi najżywsze zainteresowanie kandydatów na studia. Kolejny rok, w którym bite są rekordy ilości kandydatów na jedno miejsce. Chcesz psychologię studiować w Opolu? Sprawdź możliwości podjęcia nauki na tym kierunku.

Bardzo długo była tylko jedna możliwość. Psychologię studiować można było wyłącznie na Uniwersytecie Opolskim. Od roku akademickiego 2021/22 kierunek psychologia jako studia jednolite magisterskie obecny jest również w ofercie niepaństwowego Uniwersytetu WSB Merito Opole.

Możliwości są więc dwie.

Psychologia na Uniwersytecie Opolskim

Organizacja studiów na kierunku psychologia przewiduje możliwość wyboru przez studenta modułów kształcenie. Dzięki nim mają możliwość pogłębienia wybranego obszaru wiedzy i koncentracji na umiejętnościach mających znaczenie po ukończeniu studiów. Dzięki wyborowi odpowiedniego modułu, studenci przygotowują się na specyficzne wymagania stawiane przez rynek pracy w branżach, w których planują poszukiwać zatrudnienia.

Moduły są wybierane przez studenta w zależności od jego zainteresowań i mogą być zmienione z początkiem nowego semestru. Aktualnie w ofercie znajdują się takie moduły:

  • Moduł pracy i organizacji
  • Moduł kliniczny
  • Moduł  nauczyciel psycholog

Przykładowe przedmioty na psychologii

Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, psychologia ogólna: procesy poznawcze, emocje i motywacja, osobowość, różnice indywidualne, psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, metodologia ze statystyką, diagnoza psychologiczna, psychologia rodziny. Ponadto: techniki autoprezentacyjne, psychologia polityczna, psychologia reklamy, psychologia pracy i zarządzania, metody badania rynku i opinii społecznej, psychologia konfliktów społecznych, negocjacje i mediacje, psychologia kliniczna, metody psychoterapii, elementy psychiatrii, diagnoza psychologiczna w orzecznictwie sądowym, interwencja kryzysowa, neuropsychologia. 

Psychologia na Uniwersytecie WSB Merito Opole

Nauka na kierunku psychologia możliwa jest w ramach dwóch specjalności. Pierwszym z nich jest psychologia kliniczna, drugim psychologia biznesu. W programie studiów znajduje się ponad 50 procent zajęć praktycznych oraz ponad 800 godzin praktyki zawodowej. Na stronach uczelni można znaleźć taką rekomendację kierunku:

Psychologia o profilu praktycznym to nowy kierunek opracowany z myślą o bieżących potrzebach rynku pracy. Jako student psychologii praktycznej będziesz miał możliwość pozyskać wiedzę, umiejętności praktyczne, nabyć kompetencje społeczne. Dzięki temu będziesz przygotowany do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym i zawodowym. Jako psycholog będziesz znał i rozumiał wagę swojego zawodu, a także będziesz potrafił wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce.

Kierunek psychologia w Opolu

Co po studiach na psychologii?

Absolwenci przygotowani są do pracy badawczej (sondaże, diagnoza organizacji, diagnoza systemu zarządzania) oraz rozwiązywania problemów życia społecznego. Znajdują pracę w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie.

Absolwenci psychologii są przygotowani do podejmowania szkoleń specjalizacyjnych, studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje z zakresu psychologii oraz do podejmowania wyzwań badawczych i możliwości podjęcia studiów doktoranckich.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

źródło: materiały informacyjne uczelni

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia