Kierunki studiów OpoleStudia OpoleStudia pedagogiczne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Opolski

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek, który przygotowuje do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I – III szkoły podstawowej, co wymaga specjalistycznego ukierunkowania programu studiów na kształcenie nauczycieli mogących sprostać współczesnym standardom nowoczesnej edukacji dzieci.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, w trakcie jednolitych studiów magisterskich nabędzie między innymi wiedzę ogólną z różnych dziedzin zapewniającą konstruktywne wchodzenie w dialog z dziećmi (uczniami) oraz umiejętność rozbudzania w nich zainteresowań. Posiądzie wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej zapewniającą samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień każdego dziecka (ucznia). Dzięki praktycznemu profilowi kształcenia, absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie między innymi potrafił wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci (uczniów), jaki i grupy, z którą pracuje, posługiwać się normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się przede wszystkim szacunkiem dla godności każdego człowieka, formułować właściwe zachowania i postawy dzieci (uczniów), wobec kultury, a także budować relacje wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia.

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Strona kierunku: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA , Uniwersytet Opolski

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia społeczne Opole
Studia humanistyczne Opole
Uniwersytet Opolski

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Opole. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia