Inżynieria mechatroniczna w Krakowie

Jeśli interesują Cię studia inżynierskie i chcesz w przyszłości pracować jako projektant, konstruktor lub mechatronik, to wybór kierunku inżynieria mechatroniczna wydaje się być rozsądnym pierwszym krokiem.

Kierunek inżynieria mechatroniczna ma w swojej ofercie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. (studia prowadzi Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH).

Studenci tego kierunku uczą się m.in. pracować indywidualnie i w zespole jak również kierować małym zespołem; opracowywać dokumentację; wykorzystywać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych; projektować urządzenia i systemy mechatroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych; korzystać z narzędzi analitycznych, symulacyjnych w projektowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz w projektowaniu procesu ich wytwarzania; proponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych itp.

W ramach studiów I stopnia student ma obowiązek odbyć 4-tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, inżynierią wytwarzania.

Absolwent kierunku może pracować jako:

  • projektant,
  • konstruktor,
  • inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji),
  • mechatronik.

Perspektywy zawodowe – miejsca pracy absolwentów:

  • biura projektowe (zajmujące się układami mechanicznymi lub mechatronicznymi),
  • firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne,
  • jednostki naukowo-badawcze oraz przemysłowe w zakresie badań i rozwoju, prac doświadczalnych i testowania układów mechanicznych, mechatronicznych lub sterowania,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Więcej o kierunku przeczytasz:

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Kraków. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia