Inteligentna elektronika – Politechnika Wrocławska

Współczesna elektronika to responsywne urządzenia i systemy, które pozyskują, przetwarzają, analizują i przesyłają dane – to Inteligentna Elektronika (Smart Electronics). Inteligentne urządzenia (smart devices), w tym urządzenia medyczne (smart medical devices) i elektronika noszona (wearable electronics) wraz z Internetem Rzeczy (IoT) to otoczenie dla cyfrowego społeczeństwa funkcjonującego w inteligentnej infrastrukturze (smart cities, smart homes). Dlatego w ramach nowego kierunku – Inteligentna Elektronika – Politechnika Wrocławska oferuje wyjątkowy program studiów inżynierskich, splatający: elektronikę analogową; technikę cyfrową i mikroprocesorową; sensorykę, metrologię, mikrosystemy; techniki przetwarzania, analizy i przesyłania danych; języki programowania. Całość programu studiów dopełnia bogata oferta przedmiotów wybieralnych: Mobilne systemy operacyjne (Android/iOS); Aplikacje mobilne; Zero-energetyczne układy zasilania; Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości; Zintegrowane technologie kosmiczne; Druk 3D.

Absolwent potrafi:

  • posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, konstruowania, wdrażania i eksploatacji cyfrowych urządzeń i systemów elektronicznych pozyskujących, przetwarzających, analizujących i przesyłających dane dla potrzeb szeroko rozumianego cyfrowego społeczeństwa, systemów cyber-fizycznych, Internetu Rzeczy i Przemysłu 4.0,
  • jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach projektujących i produkujących urządzenia oraz systemy elektroniczne, tworzących współczesne użytkowe lub specjalistyczne systemy elektroniki cyfrowej obejmującej również zagadnienia związane z technologiami informacyjnymi,
  • potrafi odnaleźć się we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i doskonale rozumie w nim swoją rolę inżyniera,
  • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki cyfrowej.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia techniczne Wrocław
Studia informatyczne Wrocław
Studia ścisłe Wrocław
Politechnika Wrocławska

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia