Kierunki studiów na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Już wiadomo, na jakie studia rekrutować będzie kandydatów Wydział Technologii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej. Maturzyści mogą wybierać z szerokiej oferty, choć kluczowe dla ich wyboru z pewnością będą zainteresowania chemią. Nowoczesne podejście wydziału do studentów widać w praktycznym charakterze proponowanych kierunków.

Absolwenci po uzyskaniu dyplomów cieszyć się będą mogli atrakcyjnymi propozycjami pracy w różnych branżach. Ich zakres kompetencji będzie również szeroki, bo choć studia łączą się z chemią to nauka zdobyta wiedza ma jednak charakter bardzo mocno interedyscyplinarny – dotyczy nauk przyrodniczych, technicznych.

Aktualnie na Wydziale studiować można:

  • Kierunek Technologia Chemiczna / Chemical Technology
  • Studenci Inżynierii Chemicznej i Procesowej doskonalą swoje umiejętności w zakresie projektowania nowych oraz unowocześnianiu istniejących instalacji do prowadzenia  procesów technologicznych.
  • Studia na kierunku Technologie Obiegu Zamkniętego koncentrują się na zagadnieniach związanych z przetwarzaniem surowców naturalnych, w szczególności chemicznych.
  • Kierunek Inżynieria Farmaceutyczna przygotowuje studentów do sprawnego poruszania się na styku inżynierii, technologii i nauk farmaceutycznych.

Kierunki studiów na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Studia I stopnia

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Politechnika Poznańska

Chcesz może dowiedzieć się więcej o kierunkach chemicznych. Zobacz stronę studia chemiczne Poznań. Dla osób, które szukają innych ofert, także w innym mieście przydatna może okazać się strona studia chemiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia