Politechnika Poznańska – studia podyplomowe 2022

We wszystkich swoich działaniach Politechnika Poznańska dąży do kształcenia na najwyższym poziomie, opartego na wiedzy i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Priorytetem jest także zapewnienie pracownikom, doktorantom i studentom jak najlepszych warunków pracy i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania wiedzy i zdobywania różnorodnych kompetencji.

Politechnika Poznańska proponuje kandydatom zainteresowanym poszerzaniem swojej wiedzy i kompetencji zawodowych atrakcyjne studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni oraz poszczególnych Wydziałach Politechniki Poznańskiej.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PP

 • Planowanie przestrzenne – skala miasta i regionu

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI PP

 • Technika świetlna – Teoria. Pomiary i zastosowanie.

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI PP

 • Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze
 • Hurtownie danych i analiza danych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Radiokomunikacja
 • Systemy baz danych

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU PP

 • Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu
 • Inżynieria Pożarowa Budynków
 • Nowoczesne budownictwo kolejowe
 • Nowoczesne systemu transportu szynowego
 • Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej
 • Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ PP

Aktualnie Wydział nie prowadzi studiów podyplomowych.

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ PP

 • Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0
 • Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu
 • Obróbka ubytkowa i eksploatacja narzędzi skrawających
 • Organizacja i zarządzanie produkcją
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
 • Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI PP

 • Inżynieria wysokich napięć
 • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA PP

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością
 • Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu
 • Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
 • Podyplomowe Studia Menedżerskie – Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 • Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną
 • Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta
 • Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi

WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PP

 • Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D

Sprawdź na które kierunki studiów podyplomowych jest aktualnie prowadzona rekrutacja.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: POLITECHNIKA POZNAŃSKA – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Czytaj także:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia