Kierunki studiów BiałystokRodzaje studiów BiałystokStudiaStudia BiałystokStudia biologiczne

Studia biologiczne w Białymstoku

Jeśli chcesz podjąć studia biologiczne w Białymstoku warto poznać ofertę dwóch państwowych uczelni wyższych. Przede wszystkim Uniwersytetu w Białymstoku.

Na Wydziale Biologii UwB możesz studiować kierunek biologia lub kierunek mikrobiologia. Ofertę wzbogaciły rpownież kierunki biotechnologia oraz innowacyjny w skali kraju kierunek Ekspert bioróżnorodności. Na Politechnice Białostockiej – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku rekrutuje na biotechnologię. Poznaj studia biologiczne w Białymstoku!

Kierunek biologia na UwB:

Studiując biologię zdobędziesz wszechstronne wykształcenie przyrodnicze oraz wiedzę o najbardziej aktualnych i najważniejszych metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych wraz z możliwością ich zastosowania w praktyce. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego pozwolą na efektywniejsze opanowanie metod in vitro, in vivo oraz in silico na poziomie genów, komórek roślinnych i zwierzęcych, organizmów i ekosystemu.

Kierunek biotechnologia na Politechnice Białostockiej

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, chemicznych i technicznych, współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz chemicznych procesów technologicznych i biotechnologicznych. Poznasz podstawowe zagadnienia biotechnologiczne istotne dla ochrony środowiska oraz przemysłu.

Co po studiach biologicznych?

Zastanawiasz się pewnie, czy warto podjąć studia na którymś z kierunków biologicznych? Nie wiesz, w jakich miejscach znajdują pracę absolwenci. Nie martw się. Miejsc pracy jest sporo. Absolwent może pracować w laboratoriach, w firmach zajmujących się ochroną przyrody, w placówkach medycznych, udzielać się w edukacji ekologicznej. Perspektywy zawodowe stają się dużo ciekawsze po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

Gdzie pracują absolwenci studiów biologicznych

Zanim wybierzesz kierunek poznaj listę miejsc, w których pracują absolwenci kierunków biologicznych:

  • w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki
  • w branży biotechnologicznej, badawczo-rozwojowej oraz w placówkach naukowych, laboratoriach diagnostycznych, medycznych, weterynaryjnych i kryminalistycznych,
  • w instytucjach ochrony środowiska np. w parkach narodowych i krajobrazowych oraz urzędach administracji państwowej,
  • organizacjach pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną przyrody,
  • w muzeach i wykopaliskach archeologicznych
  • w szkołach, jako nauczyciele biologii i przyrody.

Kierunki biologiczne w Białymstoku 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Białystok. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Biologia w Opolu

Zainteresowani studiowaniem kierunku biologia mają w Opolu możliwość podjęcia studiów…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia