Kierunki studiów KatowicenewStudia KatowiceStudia pedagogiczne

Pedagogika w Katowicach

Jeśli wybierasz się na studia pedagogiczne w Katowicach i szczególnie interesuje Cię kierunek pedagogika, to sprawdź propozycje katowickich uczelni z tego zakresu. Dowiedz się, gdzie studiować kierunek pedagogika w Katowicach?

Studia na kierunku pedagogika prowadzi Uniwersytet Śląski. Znajdziesz go również w ofertach uczelni niepublicznych (Uniwersytet WSB Merito Chorzów, Akademia Górnośląska w Katowicach). Dowiedz się więcej!

Pedagogika na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, proponowane przez Uniwersytet Śląski, są pierwszym etapem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie wybranej specjalności (pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna). Studia – w zależności od wyboru specjalności – dają kwalifikacje do pracy w placówkach resortu oświaty (np. szkoła, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna), resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (np. dom dziecka) oraz resortu sprawiedliwości (np. zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny).

Studenci przyswajają treści i umiejętności z zakresu socjologii, psychologii, a przede wszystkim z różnych subdyscyplin pedagogiki, dzięki czemu w przyszłości mogą pracować jako wychowawcy, diagności, opiekunowie i terapeuci w internatach, placówkach oraz zakładach prowadzących oddziaływania oświatowo-wychowawcze z różnymi grupami odbiorców (uczniowie, rezydenci, podopieczni placówek, skazani).   

Specjalności:

  • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką;
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna.

Pedagogika na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie, opanujesz sztukę skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych. Nauczysz się także stosować innowacyjne metody pracy z wychowankami i podopiecznymi. Poznasz metody diagnozowania indywidualnych predyspozycji młodzieży i dorosłych do wykonywania zawodu, nauczysz się projektować programy edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Specjalności:

  • Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z elementami pomocy społecznej;
  • Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią zajęciową;
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna;
  • Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.

Pedagogika w Akademii Górnośląskiej w Katowicach

Pedagogika w AG w Katowicach jest kierunkiem studiów pozwalającym przede wszystkim na zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, ale również z psychologii, socjologii oraz wiedzy historyczno-filozoficznej.

Ukończenie tego kierunku pozwala na podjęcie pracy m.in. w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego, placówkach resocjalizacyjnych i terapeutycznych. Absolwent może również zatrudnić się jako wychowawca w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, świetlicach środowiskowych, jako opiekun w żłobkach, klubach dziecięcych czy jako terapeuta zajęciowy w placówkach ochrony zdrowia realizujących terapię zajęciową dla pacjentów.

Specjalności:

  • Terapia zajęciowa;
  • Opieka i wychowanie małego dziecka (do lat 3);
  • Terapia pedagogiczna ze wspomaganiem rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  • Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii.

Kierunek pedagogika w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia