Język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy – Uniwersytet w Białymstoku

Opis dla propozycji studiów filologicznych w zakresie języków obcych jest w większości podobny. Mówi o tym, że poza opanowaniem praktycznych umiejętności językowych zgodnie z wybranym  modułem specjalizacyjnym z angielskiego, rosyjskiego, francuskiego (a w przypadku modułów o profilu dwujęzycznym  także drugiego języka) oraz podstawowych kompetencji tłumaczeniowych, umożliwia Ci poznanie kultur krajów obszaru językowego danego modułu specjalizacyjnego.

Uzyskasz także umiejętności prowadzenia korespondencji urzędowej i handlowej, tłumaczenia rozmów biznesowych oraz kontraktów zawieranych z partnerami w wybranym przez siebie języku (lub językach) modułu specjalizacyjnego.

Nauczysz się również rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej i ją koordynować.

Co robią absolwenci po kierunku język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy?

Absolwentów filologii możesz spotkać w:

  • instytucjach kultury i administracji państwowej,
  • branży biznesowej,
  • w wydawnictwach i redakcjach czasopism oraz środkach masowego przekazu,
  • turystyce i sektorze usług,
  • agencjach reklamowych i public relations.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia filologiczne Białystok
Studia humanistyczne Białystok
Uniwersytet w Białymstoku

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia