Kierunki studiów BiałystokStudia BiałystokStudia filologiczne

Filologia angielska z językiem rosyjskim – Uniwersytet w Białymstoku

Studia na kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim na Uniwersytecie w Białymstoku to szansa zdobycia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii krajów języka angielskiego oraz języka rosyjskiego

Absolwent kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim osiąga wysoki poziom praktycznej znajomości języka angielskiego (C1, zgodnie z poziomami biegłości Rady Europy, ESOKJ). Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

W ciągu trzech lat studiów student zdobywa bardzo dobrą znajomość języka rosyjskiego) na poziomie B1+/B2 ((kurs od podstaw).

Oprócz biegłości w posługiwaniu się oboma językami w każdej ze sfer życia codziennego: prywatnej, edukacyjnej, publicznej, student zdobywa umiejętności posługiwania się nimi w ściśle określonych obszarach specjalizacyjnej komunikacji zawodowej:  usługi, prawo, ekonomia, turystyka, zarządzanie, media (w tym elektroniczne) i kultura.

Co robią absolwenci po kierunku filologia angielska z językiem rosyjskim?

Absolwentów filologii możesz spotkać w:

  • instytucjach kultury i administracji państwowej,
  • branży biznesowej,
  • w wydawnictwach i redakcjach czasopism oraz środkach masowego przekazu,
  • turystyce i sektorze usług,
  • agencjach reklamowych i public relations.

Strona kierunku: FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM , Uniwersytet w Białymstoku

Poznaj inne propozycje kierunków: Uniwersytet w Białymstoku

Chcesz może dowiedzieć się więcej o kierunkach filologicznych. Zobacz stronę studia filologiczne Białystok. Dla osób, które szukają innych ofert, także w innym mieście niż Białystok przydatna może okazać się strona studia filologiczne  w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Białymstoku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Białymstoku:

Studia w Białymstoku

Kierunki studiów w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Uczelnie Białystok

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia