Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia ekonomiczneStudia Kraków

Innowacyjność produktu – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunek innowacyjność produktu to studia z pogranicza nauk ekonomicznych oraz technicznych. Nabyta wiedza oraz umiejętności absolwenta, pozwolą mu na monitorowanie parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów lub procesów.

Opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmie, prowadzenie projektów związanych z uzyskiwaniem oszczędności, opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług, aktywna wymianę informacji z innymi działami (z działami produkcyjnymi, działem ds. jakości i działem marketingu), współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi, prowadzenie audytów wewnętrznych oraz przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne to podstawowe zadania wykonywane przez specjalistów od oceny innowacyjności produktów. Jak widać powyżej, zakres aktywności absolwentów kierunku innowacyjność produktu jest bardzo szeroki.

W ramach kierunku dostępne są specjalności.

Specjalności:

  • Projektowanie i doskonalenie produktu
  • Rozwój i komercjalizacja produktu

Projektowanie i doskonalenie produktu

studia na tej specjalności pozwalają na: 
– zdobycie wiedzy z zakresu procesu projektowania, doskonalenia i wytwarzania produktu, co pozwala na kształtowanie i dostarczanie oczekiwanej przez nabywcę innowacji wartości. Ważne staje się poznanie potrzeb nabywców i narzędzi stosowanych podczas doskonalenia jakości produktów i sposobów wprowadzania ich na rynek, 
– zdobycie umiejętności pozyskiwania danych z różnych źródeł, identyfikacji i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów badawczych w zmiennych warunkach związanych z innowacyjności produktów, 
– zdobycie kompetencji menedżerskich, tj. koncepcyjnych, społecznych, technicznych, co warunkuje sprawność i skuteczność obsługi projektów innowacyjnych i sprzyja wypracowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji.
Wybrane przedmioty: Menedżer innowacji, Procesy i formy komunikacji marketingowej, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie produktów żywnościowych, Projektowanie opakowań, Projektowanie usług 

Rozwój i komercjalizacja produktu

studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do skutecznego rozwoju produktu oraz opracowania strategii marketingowej pozwalającej wprowadzić go na rynek oraz podjęcia działań warunkujących nawiązanie relacji z partnerami biznesowymi. Współcześnie ważne staje się doskonalenie kompetencji organizacji pozwalających skutecznie funkcjonować w zmiennym otoczeniu, dlatego szczególnie cenne jest zdobycie umiejętności: identyfikowania zmian w zachowaniach i postawach konsumentów czy wykorzystywania pojawiających się okazji (nisz rynkowych), co sprzyja wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności nie tylko organizacji, ale i gospodarki.
Wybrane przedmioty: Projektowanie i innowacyjność produktu, Zarządzanie marką, Komercjalizacja produktu, Zarządzanie procesami biznesowymi, Komercjalizacja i transfer wiedzy, Prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie, Prawne i finansowe aspekty komercjalizacji produktu. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie od lat przygotowuje ciekawą ofertę dla kandydatów na studia. Obejmuje ona kierunki ekonomiczne, które znajdują się na liście top kierunków w kraju – ekonomia, finanse i rachunkowość, ale też i wiele innych budzących żywe zainteresowanie. Analiza uczelni ekonomicznych w Polsce pozwala stwierdzić, że oferta kierunków i specjalności na UEK należy do jednej z najciekawszych.

Strona kierunku: INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach ekonomicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ekonomiczne Kraków. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ekonomiczne w Polsce. Chcesz studiować w Krakowie i poznać inne rodzaje studiów? Przejdź do rodzaje studiów Kraków. Może zainteresujesz się informacjami o studiach z zakresu zarządzania lub studiami logistycznymi.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia