Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia medyczneStudia Warszawa

Położnictwo – studia w Warszawie

Studia na kierunku położnictwo to szansa zdobycie wiedzy zakresu nauk medycznych, a w szczególności medycyny prenatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Warto poznać uczelnie, które proponują ten kierunek studiów w Warszawie.

Trzy warszawskie uczelnie przygotował dla kandydatów studia na kierunku położnictwo. Wśród nich są: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawska Uczelnia Medyczna oraz Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych.

Nauka na tych 3-letnich studiach licencjackich prowadzi absolwentów do zdobycia umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety ciężarnej, rodzącej, będącej w połogu oraz chorej ginekologicznie. Świadczenia te obejmują między innymi promocję zdrowia, profilaktykę i profesjonalną opiekę położniczo-ginekologiczno-przedkoncepcyjną. Posiada umiejętność rozpoznawania ciąży i sprawowania opieki nad kobietą, u której ciąża ma przebieg fizjologiczny. Ma również kompetencje, aby sprawować opiekę nad matką i noworodkiem.

Program nauczania opracowany dla kierunku przewiduje dużą liczbę zajęć praktycznych, odbywających się na salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych, ginekologicznych a także pediatrycznych w szpitalach klinicznych, ośrodkach położniczej i pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkołach rodzenia.

Nauka w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jest bezpłatna. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw, w którym uwzględnia się oceny z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru. Wyżej punktowany jest jeden z przedmiotów spośród biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, wiedza o społeczeństwie. Pozostałe przedmioty mają niższy mnożnik.

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych to uczelnia niepaństwowa. Nauka wiąże się z opłatami. Te kształtują się na poziomie około 2500 zł za semestr.

Kierunek położnictwo w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia