Warszawski Uniwersytet Medyczny

uczelnia publiczna, Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedną z najstarszych uczelni medycznych w Polsce. Od ponad 200 lat kształci najlepszych specjalistów w oparciu o tradycje uniwersyteckie i uniwersalne wartości. Przestrzega zasad dobrej praktyki klinicznej i farmaceutycznej, zachowując międzynarodowe standardy edukacyjne. Na Uczelni kształci się ponad 9 tys. studentów, w tym ponad 700 obcokrajowców. Wysoki poziom nauczania znajduje potwierdzenie w bardzo dobrych wynikach egzaminów państwowych zdawanych przez naszych absolwentów. Przekłada się on również na sukcesy badawcze studentów i doktorantów, którzy otrzymują wyróżnienia i nagrody w wielu dziedzinach nauki.

Kierunki studiów - Warszawski Uniwersytet Medyczny

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

 • ANALITYKA MEDYCZNA
 • AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU
 • DIETETYKA
 • ELEKTRORADIOLOGIA
 • FARMACJA
 • FIZJOTERAPIA
 • HIGIENA STOMATOLOGICZNA
 • KIERUNEK LEKARSKI
 • KIERUNEK LEKARSKO – DENTYSTYCZNY
 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POŁOŻNICTWO
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE
 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE
 • ZDROWIE PUBLICZNE

Rekrutacja na WUM

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni. Uchwała nr 25/2022 Senatu WUM z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Załącznik: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: https://ckp.wum.edu.pl/

Film o WUM

Kontakt

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
https://www.wum.edu.pl

WUM - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Warszawie i województwie mazowieckim