Kierunki studiów WarszawanewStudia medyczneStudia Warszawa

Elektroradiologia w Warszawie

Studia na kierunku elektroradiologia to propozycja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Warszawskiej Uczelni Medycznej. Uczelnia oferuje kandydatom studia I stopnia.

Absolwent kierunku elektroradiologia (studia ma w swojej ofercie m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny) posiada niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania narządów poddawanych diagnostyce, zna naukowe podstawy stosowanej aparatury i metod diagnostycznych, potrafi je zastosować przestrzegając zasad bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej, potrafi przygotować aparaturę i pacjenta do badań. 

Zadania zawodowe absolwenta mogą być realizowane w zakładach i pracowniach diagnostyki rentgenowskiej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultrasonograficznej, EEG, EMG, EKG; zakładach prowadzących radioterapię, w firmach świadczących usługi doradztwa w zakresie sprzętu i technik diagnostyki obrazowej, ultrasonograficznej i radioterapii.

Absolwenci kierunku elektroradiologia mogą poszerzać swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i sympozjach naukowych. Mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia). Posiadają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu elektroradiologa ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy klinicznej.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku elektroradiologia, są przygotowani do podjęcia pracy w zakładach radiologii, radioterapii, diagnostyki izotopowej, elektrodiagnostyki w placówkach opieki zdrowotnej lub jednostkach naukowo-badawczych, gdzie mogą:

  • kontrolować i obsługiwać aparaturę elektromedyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR) oraz audiometrii (pomiar słuchu);
  • oceniać zdjęcia rentgenowskie pod kątem ich poprawności technicznej oraz przygotowywać je do konsultacji przez lekarza;
  • samodzielnie lub we współpracy z lekarzem, przygotowywać i wykonywać badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne, a następnie opracowywać wyniki badań;
  • obsługiwać lub nadzorować użytkowanie i konserwacje aparatury radio-diagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej;
  • oceniać wartość techniczną i medyczną wykorzystywanego sprzętu.

Rekrutacja

Kryteria obowiązkowe do aplikacji na studia:

  • język polski – egzamin pisemny; poziom podstawowy (mnożnik x 1)
  • język obcy nowożytny – egzamin pisemny; poziom podstawowy (mnożnik x 1)
  • biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka – egzamin pisemny biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4) matematyka: poziom rozszerzony (mnożnik x 1)


Szczegółowe informacje o tym kierunku studiów oraz prowadzonej rekrutacji znajdziesz na stronie Uczelni:

Kierunek elektroradiologia w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia