Studia medyczne Warszawa

Medyczne kierunki studiów w Warszawie znajdziesz przede wszystkim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. KIERUNEK LEKARSKI proponuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Warszawa może poszczycić się również uczelnią niepaństwową, na której prowadzony jest ten prestiżowy kierunek studiów – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Jeszcze inne przykładowe kierunki studiów medycznych w Warszawie to np.: FARMACJA, ANALITYKA MEDYCZNA, ELKTRORADIOLOGIA. Studia z zakresu nauk o zdrowiu kandydaci znajdą przede wszystkim na SGGW, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i AWF w Warszawie oraz warszawskich uczelni niepublicznych m.in. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Przykładowe kierunki DIETETYKA, KOSMETOLOGIA, ZDROWIE PUBLICZNE itp.


Kierunki studiów medyczne – Warszawa


Zbliżające się wydarzenia