Kierunki studiów Warszawarodzaje studiów WarszawaStudiaStudia sportoweStudia Warszawa

Studia sportowe w Warszawie

Studia sportowe w Warszawie to przede wszystkim oferta Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Duże zainteresowanie kandydatów studiami na niepaństwowej uczelni Edukacja w Sporcie. Jej absolwentami wielu wybitnych sportowców (m.in. Robert Lewandowski)

Interesują Cię studia sportowe w Warszawie? Oczywiście swoje pierwsze kroki wypada skierować na warszawską AWF Józefa Piłsudskiego. Studia sportowe proponuje kandydatom także jedna uczelnia niepubliczna.

Wychowanie fizyczne na AWF w Warszawie

Studenci kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych i prawa oświatowego oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

Uczestnicy studiów nabywają umiejętność samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie oraz promowania zdrowego stylu życia, oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Specjalizacje:

  • Instruktor rekreacji ruchowej
  • Instruktor sportu (do wyboru kilkanaście dyscyplin)

Wychowanie fizyczne w Wyższej Szkole – Edukacja w Sporcie w Warszawie

Kierunek studiów wychowanie fizyczne, który ma w swojej ofercie EWS, umożliwia zdobycie kompetencji trenerskich i menedżerskich.

Uczelnia realizuje dwie specjalności – wszyscy studenci realizują specjalność menedżerską, natomiast wszyscy chętni mogą równolegle w ramach programu studiów na V-tym i VI-tym semestrze realizować dodatkowy moduł Trening Personalny. Specjalność menedżer sportu to również możliwość uzyskania Dyplomu Menedżera Obiektów Sportowych

Obydwie specjalności mogą być bezkolizyjnie realizowane przez wszystkich studentów.

Absolwenci znajdą pracę w charakterze:

  • trenerów i instruktorów sportu i rekreacji
  • instruktorów fitnessu, narciarstwa, snowboardu
  • menedżerów sportu i animatorów obiektów sportowych
  • przedsiębiorców w ramach prywatnego biznesu w szeroko rozumianym sporcie


Dowiedz się więcej o sportowych kierunkach studiów w Warszawie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów sportowych w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie:  Studia sportowe Warszawa. Interesujesz się dyscyplinami sportowymi, myślisz w przyszłości zostać trenerem lub menedżerem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia sportowe w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia