Dietetyka w Lublinie

Interesują Cię studia na kierunku dietetyka w Lublinie? Które lubelskie uczelnie proponują ten kierunek kandydatom?

Studia na kierunku dietetyka prowadzą dwie lubelskie publiczne uczelnie wyższe: Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Możesz także skorzystać z oferty uczelni niepublicznej, a jest nią w tym przypadku Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie. Którą uczelnię wybrać?

Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Dietetyka – studia realizowane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie – kształcą specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, którzy w oparciu o wyszkolenie medyczne i kliniczne będą przygotowani do wykonywania medycznego zawodu dietetyk w wielu obszarach aktywności zawodowej, z uwzględnieniem postępowania żywieniowego w leczeniu chorób dietozależnych w różnych specjalnościach klinicznych i profilaktyki chorób dietozależnych.

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia osób zdrowych i chorych, planowania racjonalnego żywienia, doboru diety w różnych stanach chorobowych oraz prowadzenia profesjonalnej edukacji żywieniowej. Nabywa kompetencje umożliwiające budowanie relacji terapeutycznej z pacjentem, a także dotyczące  technologii przygotowywania i kontrolowania jakości produktów żywnościowych i potraw.

Absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie dietetyk w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, domach pomocy społecznej i innych podmiotach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych placówkach sportowych i rekreacyjnych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, oferujących poszerzenie i uszczegółowienie kompetencji zawodowych zdobywanych na studiach I stopnia.

Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Studia na kierunku dietetyka, proponowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu zasad żywienia człowieka, planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny i kontroli wartości odżywczej i jakości zdrowotnej żywności, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego, planowania racjonalnego żywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia badań w dziedzinie żywienia oraz kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Pozna podstawy marketingu, prawa żywnościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • poradniach dietetycznych;
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych   placówek  zbiorowego żywienia (catering);
 • organizacjach konsumenckich;
 • placówkach sportowych i innych.

Może także współpracować z: firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze, żywność specjalnego przeznaczenia; lekarzami przy profilaktyce i leczeniu schorzeń poprzez  odpowiednie postępowanie dietetyczne.

Dietetyka w Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie

Jeżeli interesujesz się zasadami prawidłowego żywienia i zagadnieniami dotyczącymi zdrowia oraz zdrowego stylu życia człowieka, kierunek dietetyka, który ma w swojej ofercie Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie, będzie świetnym wyborem. Najnowsze sondaże i badania wskazują, że dietetyk to zawód z przyszłością.

Specjalności proponowane w ramach kierunku:

 • Dietoterapia,
 • Żywienie zbiorowe,
 • Profilaktyka żywienia,
 • Żywienie w sporcie,
 • Psychodietetyka,
 • Dietetyka i planowanie żywienia.

Po ukończeniu studiów możesz podjąć zatrudnienie w poradniach dietetycznych, organizacjach konsumenckich, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach, sanatoriach, placówkach żywienia zbiorowego, firmach produkujących żywność dietetyczną czy dla sportowców oraz klubach sportowych. Będziesz mógł/a założyć własny gabinet dietetyczny, psychodietetyczny czy restaurację. Otrzymasz dodatkowy Certyfikat HACCAP.

Gdzie studiować kierunek dietetyka w Lublinie 2023?

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia