Kierunki studiów Warszawarodzaje studiów WarszawaStudiaStudia chemiczneStudia Warszawa

Studia chemiczne w Warszawie

Studia chemiczne w Warszawie można znaleźć m.in. na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Chemii UW), UKSW, Politechnice Warszawskiej (Wydział Chemiczny PW) czy WAT. Przykładowe kierunki studiów chemicznych: CHEMIA MEDYCZNA, CHEMICZNA ANALIZA INSTRUMENTALNA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA, CHEMIA KOSMETYCZNA.

Wśród kierunków chemicznych proponowanych przez uczelnie w Warszawie dominuje te na uczelniach państwowych. Jest jednak wyjątek. Atrakcyjną propozycję studiów obok Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, WAT-u czy UKSW posiada również niepubliczna Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia. Poznaj dokładniej studia chemiczne w Warszawie!

Chemia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia na kierunku chemia, które proponuje UKSW, pozwalają zrozumieć naturę materii i energii oraz istotę zjawisk i procesów. Dzięki zajęciom prowadzonym w wyspecjalizowanych pracowniach studenci poznają działanie aparatury laboratoryjnej – od sprzętów najprostszych, po najbardziej zaawansowane.

Na kierunku wykładają uznani specjaliści, którzy uczą jak rozwiązywać istotne problemy badawcze, w jaki sposób wykonywać eksperymenty i jak obchodzić się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. W puli zajęć na kierunku chemia można znaleźć m.in. spektroskopię, elektrochemię i mechanikę kwantową, ale również syntezę organiczną i chemię supramolekularną.  

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje badawcze,
 • firmy kosmetyczne,
 • firmy farmaceutyczne,
 • placówki medyczne,
 • pracownie analityczne.

Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej

Kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa, który ma w swojej ofercie Politechnika Warszawska, obejmuje zagadnienia dotyczące procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Wykorzystanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii stanowi podstawę nabywanej na studiach umiejętności projektowania i realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego.

Studenci uczą się m.in. projektować technologie wytwarzania produktów rynkowych w przemyśle przetwórczym, prowadzić i nadzorować procesy produkcyjne w fabrykach zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ekologii i ochrony środowiska, unowocześniać i modernizować istniejące instalacje przemysłowe w różnych skalach oraz współpracować ze specjalistami innych dziedzin technicznych w zakresie eksploatacji instalacji urządzeń przemysłowych.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy przemysłu przetwórczego: chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i petrochemicznego;
 • biura projektowe i biura rozwojowo-badawcze (R&D) koncernów oraz firm branży przemysłu przetwórczego;
 • fabryki kosmetyków i produktów chemii gospodarstwa domowego (np. proszków do prania, wybielaczy, detergentów);
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związanej z przemysłem przetwórczym i ochroną środowiska;
 • państwowe i przemysłowe instytuty naukowo-badawcze i rozwojowe;
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania produktów chemicznych i spożywczych i farmaceutycznych.

Chemia medyczna na Uniwersytecie Warszawskim

Kierunek chemia medyczna Uniwersytet Warszawski prowadzi we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Realizowany program studiów ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty zapoznające z wiedzą z zakresu wszystkich podstawowych działów chemii a także liczne przedmioty z zakresu nauk biomedycznych, z naciskiem na poznanie ich podstaw chemicznych.

Zrozumienie procesów chemicznych, w tym tych istotnych dla funkcjonowania organizmu człowieka, razem z nabytą wiedzą techniczną oraz umiejętnością obsługi nowoczesnej aparatury badawczej umożliwi samodzielne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Szeroki wachlarz zajęć, w tym również laboratoryjnych, pozwoli na bardzo dobre przygotowanie absolwentów tego kierunku do włączenia się w przyszłości nie tylko w badania naukowe ale również w pracę w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, biomedycznego, farmaceutycznego i pokrewnych.

Perspektywy zawodowe:

 • badania kliniczne,
 • farmaceutyka,
 • projektowanie nowych leków.


Jeśli interesuje Cię chemia, poznaj szczegóły dotyczące kierunków chemicznych dostępnych w Warszawie, wybierając pozycje z listy poniżej.

Kierunki studiów chemicznych w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Warszawa. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia