Kierunki studiów WarszawanewStudia chemiczneStudia Warszawa

Chemia – studia w Warszawie

Kierunki chemiczne w Warszawie cieszą się sporym zainteresowaniem kandydatów po maturze. Studia I stopnia na kierunku chemia proponują aż trzy uczelnie w stolicy. Warto poznać ich propozycje.

Wybór kierunków chemicznych w Warszawie jest całkiem spory i obejmuje obok najbardziej uniwersalnego kierunku chemia także inne kierunki jak np. chemia kosmetyczna, chemiczna analiza instrumentalna, technologia chemiczna. Studia na kierunku chemia to możliwość zdobycia wykształcenia licencjackiego lub inżynierskiego w pierwszym etapie nauki. Studia licencjackie proponują Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O zdobyciu wykształcenia inżynierskiego myślą kandydaci do Wojskowej Akademii Technicznej.

Kierunek chemia na Uniwersytecie Warszawskim

Studia licencjackie proponuje Wydział Chemii UW. W ramach studiów doświadczysz sporego komfortu studiowania. Prowadzony na Wydziale Chemii UW kierunek chemia to najdłużej oferowany kandydatom kierunek spośród kierunków studiów oferowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on stale modyfikowany, a zmiany mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dostosowania kierunku do potrzeb współczesnego, wymagającego rynku pracy.

Wykładowcy pracujący na Wydziale Chemii przykładają dużą uwagę do zoptymalizowania warunków studiowania (obniżenie liczby studentów w grupie zajęciowej nawet do 4 osób, opracowanie stron internetowych poszczególnych przedmiotów, ciągłe dokształcanie na szkoleniach z zakresu pracy zdalnej, nowych narzędzi edukacyjnych, czy wnioskowanie o granty z funduszy innowacji dydaktycznych).

Kierunek chemia na Uniwersytecie Warszawskim posiada Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii: Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu

Chemia w Wojskowej Akademii Technicznej

Misja uczelni jest ściśle określona. Dotyczy to także misji kształcenia na kierunku chemia. Na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT przyjęto koncepcję kształcenia, która zakłada przygotowanie kadr inżynierskich na studiach I i II stopnia, na potrzeby Sił Zbrojnych RP (oficerów w korpusie osobowym: obrony przed bronią masowego rażenia i grupie osobowej rozpoznanie i likwidacja skażeń) oraz gospodarki narodowej (specjalistów chemików w zakresie materiałów niebezpiecznych i ratownictwa chemicznego oraz materiałów wybuchowych i pirotechniki).

Zasadniczym celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwentów wszystkich poziomów studiów wysokich kwalifikacji niezbędnych w procesach projektowania, wytwarzania i bezpiecznego użytkowania różnych substancji i wyrobów chemicznych, w tym toksycznych środków przemysłowych i innych materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, pirotechnicznych, promieniotwórczych).

Ponadto absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania z niebezpiecznymi odpadami (neutralizacja, utylizacja, recykling) oraz zapobiegania awariom w przemyśle chemicznym i paliwowym, a w przypadku ich zaistnienia także minimalizacji i likwidacji ich skutków.

Cele te są realizowane w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności zdobyte przez studenta w trakcie studiowania przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a zwłaszcza chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, analizy chemicznej, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, spektroskopii, krystalografii oraz metod obliczeniowych w chemii, w tym systemów projektowania CHEM-CAD, a także przedmiotów specjalistycznych, takich jak chemia środków trujących i procesów odkażania, ratownictwo techniczno-chemiczne, ochrona przed skażeniami, dozymetria i urządzenia dozymetryczne, pirotechnika, materiały wysokoenergetyczne, chemia i fizyka jądrowa, chemia i technologia materiałów wybuchowych, fizyka wybuchu i prognozowanie skutków wybuchu, broń chemiczna, biologiczna i jądrowa.

Specyfiką kształcenia chemików w Wojskowej Akademii Technicznej jest zatem koncentracja programu na szeroko rozumianej chemii i technologii materiałów niebezpiecznych oraz ratownictwie chemiczno-technicznym.

Są dwie specjalności:

  • materiały wybuchowe i pirotechnika,
  • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne

Kierunek chemia w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Warszawa. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia