Kierunki studiów Szczecinrodzaje studiów SzczecinStudiaStudia artystyczneStudia Szczecin

Studia artystyczne w Szczecinie

Studia artystyczne kandydaci znajdą na w Akademii Sztuki w Szczecinie. Do wyboru kierunki studiów muzycznych i plastycznych. Przykładowo: WOKALISTYKA, INSTRUMENTALISTYKA, GRAFIKA, MALARSTWO, WZORNICTWO.

Studia artystyczne w Szczecinie prowadzą trzy szczecińskie uczelnie: Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Animacja kultury na Uniwersytecie Szczecińskim

Studenci kierunku animacja kultury, który ma w swojej ofercie Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, zdobywają podstawową wiedzę z zakresu interdyscyplinarnych podstaw teorii i praktyki animacji kultury, ugruntowanych w wybranych dyscyplinach i subdyscyplinach nauk humanistyczno-społecznych oraz metodyki animacji kultury realizowanej w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach w nawiązaniu do szeroko rozumianej działalności kulturalnej i innych sfer życia publicznego.

Czego się nauczysz?

 • stosowania w praktyce działań animacyjnych w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach w zakresie kluczowych jej paradygmatów (animacji zabawy, dziedzictwa kulturowego, aktywności artystycznej, zmiany społecznej), z wykorzystaniem różnych dziedzin kultury, sztuki, edukacji oraz zarządzania projektami kulturalnymi,
 • krytycznej analizy zjawisk kulturowych,
 • diagnozowania potrzeb kulturalnych oraz organizacji,
 • promocji imprez i wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną,
 • publicznych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.),
 • instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe),
 • organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych,
 • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.,
 • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych.

Grafika projektowa na Akademii Sztuki w Szczecinie

Kierunek studiów grafika projektowa, który proponuje Akademia Sztuki w Szczecinie, gwarantuje studentom rozwój w takich dziedzinach, jak: typografia, liternictwo, projektowanie wydawnictw, plakat, projektowanie znaku graficznego i identyfikacji wizualnej, ilustracja, projektowanie stron internetowych i aplikacji, multimedialne projektowanie graficzne, czy też projektowanie kampanii społecznych i promocyjnych.

Perspektywy zawodowe:

 • samodzielna praca projektowa i artystyczna,
 • instytucje kultury,
 • wydawnictwa,
 • projektowe studia graficzne,
 • agencje reklamowe,
 • studia interaktywne,
 • drukarnie.

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia na ZUT w Szczecinie

Studiując na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, który ma w swojej ofercie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, nabędziesz kompetencje i umiejętności związane z kształtowaniem najbliższego otoczenia człowieka z uwzględnieniem elementów środowiska naturalnego.

W trakcie studiów będziesz brać udział w zajęciach projektowych i laboratoryjnych z zakresu kształtowania zieleni i powierzchni biologicznie czynnych oraz w zajęciach projektowych, dotyczących szczegółowych rozwiązań technicznych i technologicznych w budownictwie.

Perspektywy zawodowe:

Nabyte w trakcie studiów kompetencje, umiejętności i wiedza umożliwiają podjęcie działalności projektowej w zakresie kształtowania wnętrz w budynkach wraz z ich najbliższym otoczeniem w tym obiektów małej architektury. W budynkach dotyczy to okładzin i wykończenia różnorodnych przegród budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń w tym przestrzeni zewnętrznej z uwzględnieniem klimatu akustycznego, iluminacji oraz gamy barwnej.


Uzyskaj szczegółowe informacje o artystycznych kierunkach studiów dostępnych dla kandydatów w Szczecinie:

Kierunki studiów artystycznych w Szczecinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia artystyczne Szczecin. Interesujesz się sztuką zarówno w kontekście sztuk plastycznych lub muzycznych i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia artystyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia