Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w WarszawieUczelnia

Uni­wer­sy­tet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie kształci na sze­ściu wydzia­łach w War­sza­wie oraz na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Bia­łym­stoku (d. Filia w Bia­łym­stoku).Kierunki studiówRekrutacja

https://chopin.edu.pl/kandydatStudia podyplomowe

https://chopin.edu.pl/student/studia-podyplomoweLokalizacja
Kontakt

ul. Okólnik 2
00–368 Warszawa
http://www.chopin.edu.pl


Zbliżające się wydarzenia