Kierunki studiówKierunki studiów WarszawaStudia medyczneStudia Warszawa

Ratownictwo medyczne – studia w Warszawie

Wybierasz się na studia medyczne w Warszawie? Szczególnie interesuje Cię pierwsza pomoc, a w przyszłej pracy zawodowej chcesz skupić się na ratowaniu życia ludzkiego? Sprawdź, które warszawskie uczelnie prowadzą kierunek ratownictwo medyczne!

Studia na kierunku ratownictwo medyczne proponują kandydatom Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Akademia Medyczna Humanum w Warszawie.

Ratownictwo medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Ratownictwo medyczne – propozycja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – jest kierunkiem z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, którego celem jest przygotowanie specjalistów do udzielania medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia edukacji w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające podjąć zatrudnienie w zespołach ratownictwa medycznego, a także na oddziałach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem szpitalnych oddziałów ratunkowych. Zadania zawodowe absolwenta kierunku ratownictwo medyczne obejmują także zajęcia szkoleniowe w pracowniach dydaktyczno-naukowych, laboratoriach i specjalistycznych pomieszczeniach dydaktycznych.

Ratownictwo medyczne w Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Studia na kierunku ratownictwo medyczne, prowadzone przez Uczelnię Medyczną im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie kształcą przyszłych ratowników medycznych według aktualnych standardów.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Ratownictwo medyczne w Akademii Medycznej Humanum w Warszawie

Kierunek ratownictwo medyczne – propozycja, którą przygotowała Akademia Medyczna Humanum w Warszawie – pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zostania kompetentnym pracownikiem ochrony zdrowia. Ratownik medyczny to zawód przyszłości. Zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tego zakresu stale rośnie.

Jako absolwent studiów na tym kierunku możesz podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, na rozmaitych oddziałach szpitalnych państwowych i prywatnych, w służbach mundurowych – w tym Policji i Straży Pożarnej, w domach opieki, hospicjach, niepublicznych klinikach czy firmach świadczących transport medyczny.

Kierunek ratownictwo medyczne w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj również

Farmacja w Warszawie

Przeglądasz medyczne kierunki studiów w Warszawie? Farmacja to studia jednolite…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia