Kierunki studiów WarszawaStudia techniczneStudia WarszawaTop studiaTOP Warszawa

Automatyka i robotyka w Warszawie

Jeśli interesują Cię studia techniczne w Warszawie, połączone z naukami informatycznymi, to kierunek automatyka i robotyka będzie dla Ciebie świetnym wyborem.

Studia na kierunku automatyka i robotyka prowadzi Politechnika Warszawska. PW ma w swojej ofercie również inne kierunki z tego zakresu – dowiedz się więcej!

Automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej

Kształcenie na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW ma na celu przygotowanie do metodycznego i zgodnego z dobrą praktyką inżynierską projektowania systemów automatyki i robotyki. Szczególną uwagę przywiązuje się do możliwości twórczego zastosowania nowoczesnych algorytmów obliczeniowych
oraz sprzętu.

Absolwenci uzyskują przygotowanie z informatyki, przede wszystkim poznają:

 • techniki i języki programowania, 
 • sieci komputerowe, 
 • systemy czasu rzeczywistego, 

oraz z elektroniki, przede wszystkim:

 • elektroniki cyfrowej,
 • techniki mikroprocesorowej. 

Uzyskują wykształcenie kierunkowe z zakresu modelowania, identyfikacji, projektowania i implementacji algorytmów, oraz wiedzę praktyczną związaną z aparaturą automatyki i robotyki, sterownikami programowalnymi (PLC), rozproszonymi systemami sterowania (DCS) oraz systemami nadzoru i zbierania danych (SCADA).

Perspektywy zawodowe:

 • firmy i instytucje wykorzystujące systemy automatyki i robotyki (np. przemysł chemiczny, przetwórczy, spożywczy, energetyczny, elektroniczny),
 • firmy i instytucje zajmujące się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki,
 • firmy oferujące systemy automatyki i robotyki,
 • uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, biura projektowe i inne instytucje,
 • własna działalność gospodarcza.

Automatyka i robotyka stosowana na Politechnice Warszawskiej

Studia na kierunku automatyka i robotyka stosowana, prowadzone przez Wydział Elektryczny PW, dotyczą wszelkich aspektów działalności inżynierskiej w obszarze projektowania, wytwarzania i użytkowania urządzeń przemysłowych stosowanych w automatyce. Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów podstawowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, przedmioty kierunkowe, w tym specyficzne dla Wydziału Elektrycznego, związane ze sterowaniem i automatyką, wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych, zastosowaniem mikromaszyn, projektowaniem i oprogramowaniem robotów, wykorzystaniem programowalnych układów sterowania i czujników pomiarowych, projektowaniem instalacji inteligentnych, przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej w układach energoelektronicznych i napędowych.

Od kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunku automatyka i robotyka stosowana oczekuje się kompetencji związanych z predyspozycjami do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych, umiejętności analitycznego myślenia, komunikatywności, zdolności do współpracy w grupie.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia działalności inżynierskiej w obszarze projektowania, wytwarzania i użytkowania urządzeń przemysłowych stosowanych w automatyce. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie teorii sterowania, wykorzystania systemów mikroprocesorowych, zastosowania mikromaszyn, projektowania i oprogramowania robotów, wykorzystania programowalnych układów sterowania i czujników pomiarowych, projektowania instalacji inteligentnych, przetwarzania i przekształcania energii elektrycznej w układach energoelektronicznych i napędowych. Absolwent potrafi zastosować nowoczesne narzędzia informatyczne przy projektowaniu i analizie układów automatyki.

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa na Politechnice Warszawskiej

Kierunek automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa to propozycja Wydziału Mechatroniki PW.

Specjalności:

 • Automatyka
 • Informatyka przemysłowa
 • Robotyka
 • Informatyka przemysłowa (studia realizowane w trybie na odległość)

Absolwenci specjalności Automatyka posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i badań systemów automatyki i sterowania. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, a także do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, diagnostyki i automatyzacji badań eksperymentalnych, oraz do opracowywania, wdrażania i nadzoru nad eksploatacją nowoczesnych urządzeń automatyki, systemów monitoringu i sterowania procesów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w przemyśle, jak i w ośrodkach naukowo-badawczych oraz na wyższych uczelniach.

Absolwenci specjalności Informatyka przemysłowa posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w zakresie informatyki stosowanej w przemyśle produkcyjnym. Są w stanie opracować i zaprogramować osadzony układ sterowania i inteligentnej analizy danych oraz utrzymać w ruchu systemy wspierania produkcji. Są przygotowani do samodzielnego wykonywania zadań inżynierskich w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Posiadają umiejętność programowania komputerów uniwersalnych i specjalizowanych, lokalnych i pracujących w sieciach. Potrafią wdrażać i eksploatować zaawansowane informatyczne systemy sterowania, wspierania i zarządzania produkcją oraz systemy wspierania decyzji. Są w stanie rozszerzać i łączyć takie systemy w jeden spójny, dostosowany do potrzeb zakładu system. Dzięki tym umiejętnościom absolwenci znajdą zatrudnienie w dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji (rafinerie, energetyka, przemysł chemiczny, itp.) oraz w biurach projektowych przy tworzeniu urządzeń wykorzystujących technologie informatyczne do sterowania i nadzorowania ich pracy.

Absolwenci specjalności Robotyka posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień łączących matematykę, fizykę i teorię sterowania z problemami technicznymi budowy i zastosowania robotów i manipulatorów przemysłowych oraz robotów mobilnych. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów, projektowania ich układów sterowania oraz formułowania warunków ich zastosowań w procesie produkcyjnym. Absolwenci potrafią projektować i integrować zautomatyzowane i zrobotyzowane stanowiska i linie wytwarzania, konstruować specjalistyczne roboty i manipulatory oraz prowadzić prace badawcze z zakresu robotyki mobilnej i przemysłowej.

Uzyskaj szczegółowe informacje o kierunkach studiów z tego zakresu dostępnych dla kandydatów w Warszawie:

Kierunek automatyka i robotyka w Warszawie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Warszawa. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Warszawa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Budownictwo w Warszawie

Gdzie studiować kierunek budownictwo w Warszawie? Wiedza z perspektywą atrakcyjnego zatrudnienia.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia