Inżynieria i analiza danych – Politechnika Warszawska

Naucz się programować w różnych językach i projektować nowoczesne rozwiązania informatyczne dla zbiorów danych.

Studia na kierunku inżynieria i analiza danych prowadzi Politechnika Warszawska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW).

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria i analiza danych (ang. Data Science) trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.

Absolwent potrafi:

  • wykorzystywać zaawansowaną wiedzę matematyczną do tworzenia systemów analitycznych, wykorzystujących najbardziej zaawansowane systemy informatyczne wiodących producentów i samodzielnie stworzony kod komponentów;
  • prowadzić analizę statystyczną, wykrywać zależności w danych, badać ich istotność, tworzyć prognozy i wykrywać anomalie w zgromadzonych zbiorach danych;
  • programować w różnych językach, projektować rozwiązania informatyczne, posługiwać się różnorodnymi technologiami informacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem baz danych, hurtowni danych, platform Big Data i analizy danych;
  • projektować i realizować systemy składowania, przetwarzania i zaawansowanej analizy danych z wykorzystaniem metod statystycznych i uczenia maszynowego;
  • pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne.

Perspektywy zawodowe:

  • firmy i ośrodki informatyczne wykorzystujące i tworzące zaawansowane rozwiązania IT, w tym szczególnie rozwiązania wykorzystujące zaawansowane metody analizy danych (Data Science);
  • doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności, w tym szczególnie w firmach świadczących zaawansowane usługi analityczno-doradcze;
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
  • ośrodki badawczo-naukowe i centra badawczo-rozwojowe wiodących przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie Wydziału: mini.pw.edu.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

STUDIA INFORMATYCZNE WARSZAWA
STUDIA INFORMATYCZNE W POLSCE
STUDIA TECHNICZNE WARSZAWA
STUDIA TECHNICZNE W POLSCE
STUDIA ŚCISŁE WARSZAWA
STUDIA ŚCISŁE W POLSCE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
RODZAJE STUDIÓW WARSZAWA
UCZELNIE WARSZAWA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia