Kierunki studiów WarszawanewStudia informatyczneStudia WarszawaTop studiaTOP Warszawa

Informatyka w Warszawie

Interesują Cię studia informatyczne w Warszawie? Zastanawiasz się jakie warszawskie uczelnie wyższe mają w swoich ofertach kierunek informatyka i jakie są różnice między programami nauczania na poszczególnych uczelniach? Mamy nadzieję, że lektura tego artykułu rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości! Sprawdź, gdzie studiować kierunek informatyka w Warszawie?

Kierunek informatyka ma w swojej ofercie wiele warszawskich uczelni wyższych – zarówno publicznych (np. Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna), jak i niepublicznych (np. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych). W tym artykule postaramy się wskazań podstawowe różnice pomiędzy programami nauczania informatyki na poszczególnych uczelniach. Dowiedz się więcej i wybierz studia informatyczne w Warszawie!

Informatyka na Politechnice Warszawskiej

Studia na kierunku informatyka, prowadzone przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, mają na celu przekazanie studentom zarówno teoretycznych podstaw informatyki (podstawy przetwarzania informacji, algorytmy i struktury danych, modelowanie systemów, programowanie proceduralne, obiektowe, funkcyjne i logiczne), jak też nabycie przez nich wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań.

Specjalności:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Sztuczna inteligencja

Informatyka i systemy informacyjne na Politechnice Warszawskiej

Studia na kierunku informatyka i systemy informacyjne, prowadzone przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, umożliwiają gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, umożliwiające studentom uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Cechuje ich umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich oraz umiejętność praktycznych zastosowań informatyki w różnych dziedzinach. Potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi, programować w różnych językach, obsługiwać sprzęt informatyczny i oprogramowanie. Studia w pierwszych trzech semestrach mają w dużej mierze charakter podstawowy i służą zbudowaniu solidnej bazy matematycznej. Ponadto w trakcie pierwszych czterech semestrów studiów prowadzone są obowiązkowe przedmioty z zakresu podstaw informatyki – programowanie strukturalne i obiektowe, algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe i projektowanie obiektowe, a także bardziej zaawansowanych technik programowania systemów baz danych czy technologii tworzenia aplikacji wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika systemów MS Windows. Począwszy od semestru 5, wprowadzane są przedmioty obieralne, które studenci wybierają indywidualnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Informatyka stosowana na Politechnice Warszawskiej

Studia na kierunku informatyka stosowana, prowadzone przez Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, podzielone są na dwa etapy. Etap I (semestry 1-4) daje studentom podstawową wiedzę i umiejętności z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, metody numeryczne, itd.) oraz podstawowych przedmiotów informatycznych (języki i metody programowania, inżynieria oprogramowania, zarządzanie projektami informatycznymi, bazy danych, sieci komputerowe, architektura systemów komputerowych itd.). Natomiast etap II (semestry 5-7) daje studentom możliwość pogłębienia zainteresowań zgodnie z wybraną specjalnością oraz jest czasem na wykonanie pracy dyplomowej.

Specjalności:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Inżynieria danych i multimedia
 • Inżynieria komputerowa

Informatyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunek informatyka, proponowany przez SGGW w Warszawie, kształci inżynierów w zakresie szeroko rozumianych technik komputerowych. Wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania i kryptologię. Studenci potrafią projektować i uruchamiać systemy komputerowe, programować w językach wysokiego poziomu, projektować i administrować bazami danych. Mają także wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej oraz teleinformatyki.

Informatyka i ekonometria w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunek informatyka i ekonometria, który prowadzi Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych. Studenci poznają matematyczne podstawy ekonomii oraz jej praktyczne aspekty. Zdobywają umiejętności praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych. Nabywają też kompetencje informatyczne, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii. Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę z ekonometrii i metod obliczeniowych w ekonomii. Opanowują podstawy metod aktuarialnych i zagadnień rynku ubezpieczeń. Posiadają praktyczne umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów gospodarczych. Ich kompetencje obejmują również znajomość technik komputerowych, takich jak programowanie, projektowanie systemów informatycznych, a także wykorzystanie ich w badaniach ekonomicznych i zarządzaniu.

Informatyka w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Studia na kierunku informatyka w AFiB Vistula w Warszawie to pierwszy krok w kierunku kariery w dziedzinie informatyki zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wybrana przez Ciebie specjalność pozwoli Ci zostać ekspertem w danej dziedzinie. Zależnie od Twoich zainteresowań, możesz się kształcić na przyszłego projektanta gier komputerowych, specjalistę od sieci komputerowych i cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, czy baz danych. Do wyboru będziesz mieć sześć atrakcyjnych, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, specjalności.

Specjalności:

 • Inżynieria tworzenia gier komputerowych
 • Sztuczna inteligencja i jej zastosowania w inżynierii
 • Inżynieria technologii internetowych
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Inżynieria baz danych
 • Inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych

Informatyka w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Kierunek informatyka, który proponuje Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, to studia interdyscyplinarne, które kompetencje z zakresu nauk ścisłych łączą z wiedzą z zakresu nauk technicznych. Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z takich obszarów jak: programowanie, budowa i działanie systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, najnowsze trendy z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci oraz podstawach sztucznej inteligencji, przedsiębiorczość oraz zarządzanie, w tym zarządzanie projektami informatycznymi.

Specjalności:

 • Programowanie aplikacji
 • Grafika komputerowa

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Informatyka w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Kierunek informatyka (studia cywilne), proponowany przez WAT w Warszawie, przygotowuje inżynierów z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych. Wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię. Studenci mają do wyboru siedem atrakcyjnych specjalności, w ramach których rozwijają się w interesujących ich dziedzinach.

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Internetowe technologie multimedialne
 • Kryptologia
 • Mobilne systemy komputerowe
 • Sieci teleinformatyczne
 • Systemy informatyczne

Informatyka na Uniwersytecie Warszawskim

Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju informatyki i jej zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują informatykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie. W ramach wybranych przedmiotów na III roku można rozwijać się w jednej z dziedzin, w której specjalizują się wykładowcy. Są to m. in. : bazy danych, obliczenia równoległe i rozproszone, algorytmika, teoretyczne podstawy informatyki, biologia obliczeniowa, nowoczesne języki programowania, inżynieria oprogramowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych i kryptografia.

Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Warszawskim

Na studia I stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW są przyjmowani kandydaci na 3 kierunki łącznie: ekonomia, finanse i rachunkowość , informatyka i ekonometria. Po pierwszym roku studiów następuje wybór konkretnego kierunku (i ewentualnej specjalności studiów). Wszyscy studenci studiów I stopnia WNE uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych – matematycznych i informatycznych.

Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia na kierunku informatyka na UKSW w Warszawie dadzą Ci solidną podstawę teoretyczną, która pozwoli na wdrożenie praktycznych technik komputerowych. W nowoczesnych pracowniach studenci odkrywają tajniki nauk informatycznych, ich zastosowanie w różnych obszarach i dziedzinach życia – począwszy od nauki, skończywszy na zaawansowanych technologiach, służących społeczeństwu. Oferta dydaktyczna obejmuje zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych obszarów zastosowań informatyki, zasad tworzenia programów, konfiguracji i administrowania wybranych systemów operacyjnych, a także z zakresu technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci.

Informatyka w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Studia inżynierskie na kierunku informatyka, które proponuje AEH w Warszawie, przygotują Cię do przyszłej pracy w sektorze IT – w ramach wybranej specjalności.

Specjalności:

 • Aplikacje internetowe
 • Projektowanie aplikacji mobilnych
 • Sztuczna inteligencja i Data Science
 • Zarządzanie projektami i User Experience

Informatyka w Europejskiej Uczelni w Warszawie

Studia inżynierskie o profilu praktycznym na kierunku informatyka Europejska Uczelnia w Warszawie prowadzi bez lub ze specjalnością. Tematyka zajęć obejmuje kluczowe zagadnienia informatyki z takich obszarów jak: podstawy programowania, algorytmy i złożoności, architektura systemów komputerowych, systemy operacyjne, technologie sieciowe, języki i paradygmaty programowania, programowanie obiektowe, grafika i komunikacja człowiek-komputer, sztuczna inteligencja, bazy danych, inżynieria oprogramowania, systemy wbudowane, zapewnienie jakości oprogramowania.

Informatyka w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Pierwszy etap nauki na Wydziale Informatyki PJATK to studia inżynierskie. Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach dziennych lub sześć na studiach zaocznych. Student zdobywa tu podstawową wiedzę, która powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka. W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności.

Specjalności:

 • Bazy danych
 • Inżynieria oprogramowania i baz danych
 • Programowanie systemowe i sieciowe
 • Inteligentne systemy przetwarzania danych
 • Sieci urządzeń mobilnych
 • Multimedia
 • Multimedia – animacja 3D
 • Multimedia – programowanie gier
 • Robotyka
 • Programowanie aplikacji biznesowych

Informatyka w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Kierunek informatyka, proponowany przez SAN w Warszawie, dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Studia inżynierskie I stopnia pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz na praktyczne zaznajomienie się z sieciami komputerowymi i bazami danych oraz grafiką komputerową.

Specjalności:

 • Grafika komputerowa i aplikacje internetowe
 • Inżynieria oprogramowania systemów informatycznych

Informatyka w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Niezależnie od wybieranej później specjalności program studiów na kierunku informatyka w UTH w Warszawie obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie: konstruowania algorytmicznych procedur rozwiązywania danego problemu; kodowania w nowoczesnych językach programowania; projektowania i obsługi systemów baz danych; konfigurowania usług sieciowych i obsługi sieci komputerowych; posługiwania się współczesnymi sieciowymi systemami operacyjnymi; sprawnego posługiwania się dostępnymi źródłami informacji i korzystania z dokumentacji technicznej produktów IT.

Specjalistyczną wiedzę możesz dalej poszerzyć w swojej wybranej dziedzinie w ramach oferowanych specjalności: 

 • Inżynieria oprogramowania
 • Technologie internetowe

Informatyka na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

Wybierając informatykę na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, otrzymasz znacznie więcej niż tylko naukę programowania czy projektowania aplikacji – zyskasz również umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów za pomocą wiedzy i narzędzi informatycznych, z otwartością na zagadnienia społeczne i humanistyczne, które daje środowisko Uniwersytetu SWPS. Solidne podstawy z dziedziny algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej, optymalizacji czy analizy w połączeniu z potrzebnymi umiejętnościami miękkimi, dadzą Ci kompetencje niezbędne do pracy w branży IT m.in. w startupach, korporacjach lub własnej firmie. Dzięki realizowanym w trakcie studiów zajęciom warsztatowym, projektom zespołowym i indywidualnym oraz praktyce zawodowej w firmach, które współpracują z Uczelnią, nauczysz się wykorzystywać umiejętności praktyczne w realnym środowisku pracy.

Informatyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka

Studia inżynierskie na kierunku informatyka, które ma w swojej ofercie Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka, to przede wszystkim szeroki zakres zajęć praktycznych w pracowniach komputerowych –  programowania i zarządzania sieciami, laboratoriach fizyki, podstaw elektroniki oraz teorii sygnałów. Studenci mogą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w ramach wybranych specjalności.

Specjalności:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Inżynieria baz danych
 • Inżynieria sieci komputerowych
 • Inżynieria multimediów
 • Inżynieria bezpieczeństwa systemów
 • Automatyka i robotyka

Informatyka w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki

Studia na kierunku informatyka, które prowadzi Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, przygotowują do pracy w sektorze IT specjalistów z różnych dziedzin. Uczelnia proponuje siedem atrakcyjnych specjalności, dostosowanych do aktualnych wymagań i potrzeb rynku pracy.

Specjalności:

 • Inżynieria Oprogramowania
 • Inżynieria Internetu
 • Inżynieria Baz Danych
 • Inżynieria Sieci Teleinformatycznych
 • Inżynieria Zasobów Informacyjnych (Data Science)
 • Inżynieria Systemów Mobilnych
 • Inżynieria Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Informatyka – Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Wybierając studia na kierunku informatyka – studia inżynierskie, które prowadzi Uniwersytet WSB Merito Warszawa, nauczysz się m.in. projektować systemy komputerowe, samodzielnie diagnozować i rozwiązywać potencjalne problemy, tworzyć serwisy www i nimi administrować, pracować nad rozwojem oprogramowania zarówno w postaci indywidualnych projektów jak również realizacji zadań w ramach zespołów developerskich, posługiwać się narzędziami programistycznymi w celu przygotowywania nowych aplikacji na najpopularniejsze współcześnie platformy, korzystać z dostępnych rozwiązań branży IT w celu optymalnego spełnienia oczekiwań odbiorców i klientów.

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Front-end developer
 • Inżynieria baz danych
 • Programowanie
 • Programowanie gier
 • User Experience – projektowanie aplikacji

Uczelnia prowadzi również studia licencjackie.

Informatyka w Akademii WIT w Warszawie

Program studiów inżynierskich na kierunku informatyka, który proponuje Akademia WIT w Warszawie, jest pomyślany w taki sposób, aby po każdym roku student uzyskiwał określone kompetencje, pozwalające mu na prowadzenie coraz bardziej złożonych prac o charakterze informatycznym. Pierwszy rok studiów poświęcony jest głównie opanowaniu niezbędnych podstaw matematycznych oraz podstaw budowy komputera (organizacja i architektura komputerów, podstawy układów logicznych). Student uzyskuje również wiedzę o ekonomicznych i prawnych podstawach działalności firm, a także wiedzę z dziedziny filozofii. Przede wszystkim otrzymuje jednak podstawowe wykształcenie i umiejętności w zakresie programowania w języku C oraz znajomość aplikacji z pakietu MS Office, łącznie z umiejętnością programowania w VBA. Na trzecim roku student zapoznaje się z problematyką sieci komputerowych, w tym z bezpieczeństwem i programowaniem w sieciach, a także rozszerza wiedzę w wybranej specjalności.

Specjalności:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Technologia chmury obliczeniowej
 • Przetwarzanie danych

Informatyka w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Absolwent kierunku informatyka, który prowadzi Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu wykorzystywania, zarządzania i projektowania różnych systemów informatycznych. Będzie dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Będzie posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Posiadać będzie także wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Specjalności:

 • BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW I INFORMACJI
 • TECHNOLOGIE SIECIOWE
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW
 • SYSTEMY WEBOWE
 • BAZY DANYCH
 • SYSTEMY MOBILNE
 • GRAFIKA KOMPUTEROWA
 • KRYPTOGRAFIA I KRYPTOANALIZA
 • INFORMATYKA ŚLEDCZA
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Czy warto studiować na kierunku informatyka?

Studia informatycznie niewątpliwie zapewniają kończącym je absolwentom szeroki wybór pracodawców, stanowisk, czy nawet formy zatrudnienia. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że rynek pracy stale potrzebuje specjalistów IT, programistów, grafików, administratorów sieci, specjalistów od cyberbezpieczeństwa itp. Informatyka wciąż jest najchętniej wybieranym kierunkiem studiów na wielu, nie tylko polskich uczelniach wyższych. Studentów przekonują również obietnice wysokich, często rekordowych, zarobków w tej branży. Trzeba podkreślić, że nauki informatyczne wciąż dynamicznie się rozwijają, a ich powiązania z innymi dziedzinami, takimi jak nauki medyczne, przyrodnicze, ekonomiczne, czy humanistyczne (dziś już praktycznie wszystkimi) stale się poszerza i wkracza na kolejne poziomy. Czy warto wybrać kierunek informatyka? Tak, bo to niezmiennie kierunek przyszłości.

Uzyskaj szczegółowe informacje o kierunku informatyka, prowadzonym na różnych warszawskich uczelniach wyższych:

Kierunek informatyka w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach informatycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia informatyczne Warszawa. Interesujesz się informatyką, programowaniem, sieciami komputerowymi, bazami danych, Internetem, sprzętem komputerowym i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia informatyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia