Informatyka – Politechnika Warszawska

Wybierz studia informatyczne na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW!

Studia na kierunku informatyka prowadzi Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW).

Kształcenie na kierunku Informatyka ma na celu przekazanie studentom zarówno teoretycznych podstaw informatyki (podstawy przetwarzania informacji, algorytmy, modelowanie systemów, programowanie proceduralne, obiektowe, funkcyjne i logiczne) jak też nabycie przez nich wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań. Studenci poznają budowę i oprogramowanie podstawowe systemów komputerowych, organizację systemów operacyjnych i rozproszonych, sieci komputerowych i systemów gromadzenia informacji, a także oprogramowania pracującego w czasie rzeczywistym i organizację systemów sterowania przemysłowego. Kształcenie jest ukierunkowane na zdobycie umiejętności niezbędnych do wyboru metod i narzędzi odpowiednich do realizacji zadań oraz na poznanie metod efektywnej pracy w zespole.

Absolwent potrafi:

  • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi, łączyć komputery z urządzeniami zewnętrznymi, zajmować się eksploatacją sieci komputerowych, konfigurować je i administrować nimi;
  • tworzyć oprogramowanie dla systemów sterujących czasu rzeczywistego i oprogramowanie dla inteligentnych systemów obliczeniowych i eksperckich oraz systemów wspomagania decyzji i optymalizacji;
  • tworzyć gry komputerowe oraz oprogramowanie systemowe i użytkowe dla różnorodnych urządzeń związanych z techniką cyfrową.

Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe: np. banki, operatorzy telekomunikacyjni;
  • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne;
  • przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją;
  • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych;
  • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne.

Czytaj również

Więcej informacji na stronie Wydziału: www.elka.pw.edu.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

STUDIA INFORMATYCZNE WARSZAWA
STUDIA INFORMATYCZNE W POLSCE
STUDIA TECHNICZNE WARSZAWA
STUDIA TECHNICZNE W POLSCE
STUDIA ŚCISŁE WARSZAWA
STUDIA ŚCISŁE W POLSCE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
RODZAJE STUDIÓW WARSZAWA
UCZELNIE WARSZAWA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia