Kierunki studiów WarszawaStudia techniczneStudia Warszawa

Gospodarka przestrzenna – Politechnika Warszawska

Naucz się analizować dane przestrzenne i opracowywać projekty urbanistyczne, plany zagospodarowania przestrzennego itp.

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzi Politechnika Warszawska (Wydział Geodezji i Kartografii PW).

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach projektowych lub jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent potrafi:

  • obsługiwać wybrane narzędzia klas CAD, GIS, 3D oraz posługiwać się nimi w celu: wykonywania inwentaryzacji, projektów urbanistycznych, planów zagospodarowania przestrzennego, analizy danych przestrzennych, opracowania prezentacji kartograficznych i wizualizacji w postaci animacji;
  • korzystać z serwisów udostępniających dane geodezyjne i kartograficzne, pozyskiwać i aktualizować dane przestrzenne będące postawą opracowania studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykorzystywać różne źródła danych oraz podstawowe techniki i narzędzia badawcze do wykonania interpretacji uwarunkowań przyrodniczych, pozwalające określić kierunki i zasady zagospodarowania dla obszaru objętego planem;
  • wykonać rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru miasta przy zastosowaniu obowiązujących norm i przepisów prawnych oraz zaprojektować zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi usługami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z wymaganymi standardami użytkowymi i normami budowlanymi;
  • wykorzystać dokumentację kartograficzną i opisową o środowisku w działaniach związanych z rozwojem wsi, dokonać oceny właściwości gleb pod kątem ich jakości i przydatności, użytkowania i kierunków zagospodarowania, poprawy ich właściwości oraz ochrony ilościowej i jakościowej.

Perspektywy zawodowe:

  • własna działalność gospodarcza;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z gospodarką przestrzenną;
  • biura projektowe pracujące na rzecz miast i gmin;
  • firmy konsultingowe i doradcze oraz firmy otoczenia biznesu
  • przedsiębiorstwach oddziaływających na środowisko bądź produkujących na rzecz środowiska;
  • instytucje i agencje Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: www.gik.pw.edu.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

STUDIA TECHNICZNE WARSZAWA
STUDIA TECHNICZNE W POLSCE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
RODZAJE STUDIÓW WARSZAWA
UCZELNIE WARSZAWA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia