Administracja – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska ma ciekawą propozycję dla kandydatów zainteresowanych studiami społecznymi i prawniczymi.

Studia na kierunku administracja prowadzi Politechnika Warszawska (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW).

Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) jest jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej. Prowadzi kształcenie na kierunku Administracja w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie: nauki o administracji. Kształcenie na kierunku Administracja wykorzystuje wiedzę z zakresu wielu dziedzin: nauki o administracji, prawa, ekonomii, filozofii, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologii oraz nauki o polityce publicznej. Kształcenie na kierunku Administracja powinno dać absolwentowi możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów powstających w zakresie funkcjonowania organów administracji samorządowej i rządowej z różnych dziedzin wiedzy i nauki. Absolwent kierunku nabywa także umiejętności w zakresie kompetencji społecznych (kompetencje miękkie).

Absolwent potrafi:

 • absolwenta kierunku Administracji cechuje interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie prawa, ekonomii oraz zarządzania. Jednocześnie, ze względu na usytuowanie kierunku na uczelni technicznej, program studiów jest rozbudowany o przygotowanie zawodowe w zakresie nauk technicznych oraz matematyki i informatyki;
 • absolwent będzie potrafił realizować zadania związane z zarządzaniem miastem i regionem, organizowaniem promocji miasta i regionu, współdziałania na styku inwestora z władzą lokalną przy uwzględnieniu specyfiki systemu samorządu terytorialnego;
 • absolwent potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce;
 • absolwent jest specjalistycznie przygotowany do pełnienia roli zawodowej, w której łączą się problemy prawne, ekonomiczne, techniczne, a także społeczne.
 • absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami;
 • absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Administracja oraz na kierunkach pokrewnych, także poza granicami państwa.

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki administracji publicznej: rządowej i samorządowej;
 • jednostki administracji niepublicznej: spółdzielczej, zawodowej;
 • państwowe i samorządowe osoby prawne, szczególnie fundusze celowe i agencje;
 • stanowiska operacyjne, analityczne i kierownicze w przedsiębiorstwach prywatnych;
 • organizacje i instytucje międzynarodowe;
 • własna działalność gospodarcza.

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: www.ans.pw.edu.pl

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami prawniczymi lub myślisz o karierze w administracji i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia prawnicze w Polsce.

Poznaj również

STUDIA SPOŁECZNE WARSZAWA
STUDIA SPOŁECZNE W POLSCE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
RODZAJE STUDIÓW WARSZAWA

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia