Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia społeczneTOP LublinTop studia

Stosunki międzynarodowe w Lublinie

O komplikacjach we wzajemnych relacjach między państwami, między instytucjami międzynarodowymi słyszymy praktycznie codziennie. Jeśli chcesz zostać profesjonalnym analitykiem wybierz kierunek stosunki międzynarodowe. Sprawdzamy, które uczelnie w Lublinie mają dobrą propozycję dla kandydatów.

Dla osób zainteresowanych podjęciem studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie jest wybór. Trzy lubelskie uczelnie umieściły ten kierunek w swojej ofercie. Popularna wśród maturzystów jest propozycja UMCS, ofertę przygotował również KUL oraz jedna uczelnia niepubliczna: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W informacji o kierunku na stronie KUL przeczytać możemy o perspektywach zawodowych, jakie niosą ze sobą studia dla ich absolwentów. Studia przygotowują absolwentów do:

  • wykonywania zawodów związanych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o polityce i stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w placówkach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych oraz organizacjach międzynarodowych;
  • samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy z dziedziny nauk społecznych w zakresie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce;
  • organizowania pracy w zespole;
  • komunikowania, negocjowania i umiejętnego uzasadniania swojego stanowiska oraz dyskutowania o nim;
  • myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy i prospołeczny.

Zdobytą na tym kierunku wiedzę możesz wykorzystać w dyplomacji, na wszystkich szczeblach administracji państwowej, w różnych organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, ale także w mediach i szkolnictwie wyższym czy biznesie. Absolwenci pracują m.in. w MSZ oraz innych ministerstwach, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, służbach mundurowych i specjalnych czy placówkach naukowo-badawczych. Wielu z nich znajduje też zatrudnienie w mediach, administracji lokalnej i regionalnej, rożnych organizacjach pozarządowych lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Po ukończeniu tego kierunku możesz też kontynuować naukę na studiach II stopnia lub zdobyć nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Na UMCS proponowane są w ramach kierunku specjalności:

  • bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • integracja europejska,
  • studia regionu Pacyfiku,
  • stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie misję kształcenia określa jako:

“Misją kierunku Stosunki Międzynarodowe jest kształcenie i integrowanie studentów pochodzących z całego świata, rozwój umiejętności interpersonalnych niezbędnych do rozpoznawania potrzeb środowisk (instytucji, firm) o charakterze wielokulturowym przy pomocy nowoczesnych form kształcenia. Doskonalenie umiejętności analitycznych związanych z rozpoznaniem, a następnie analizą zjawisk politycznych, społecznych i ekonomicznych zachodzących na arenie międzynarodowej, a także konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wyzwań, problemów współczesnego świata.”

Kierunek stosunki międzynarodowe w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia