Kierunki studiów OlsztynnewStudia OlsztynStudia z zarządzaniaTOP OlsztynTop studia

Zarządzanie w Olsztynie

Chcesz wybrać studia na kierunku zarządzanie w Olsztynie? W tym artykule znajdziesz niezbędne informacje o propozycjach z tego zakresu, przygotowanych przez olsztyńskie uczelnie wyższe.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie w Olsztynie?

Studia na kierunku zarządzanie prowadzi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Kierunek ten jest także dostępny na uczelni niepublicznej, a jest to w tym przypadku Olsztyńska Szkoła Wyższa. Dowiedz się więcej!

Czy warto studiować zarządzanie?

Celem kierunku studiów zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu, z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Studiując zarządzanie, które prowadzi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych, nabędziesz umiejętności pozwalające kierować firmami i jednostkami ich struktur organizacyjnych oraz pogłębisz swoje kompetencje społeczne: pracę przy wspólnych projektach, przygotowanie i prezentację analiz z zakresu marketingu i zarządzania oraz umiejętność udziału w dyskusji na tematy związane z podejmowaniem decyzji menedżerskich. Absolwent kierunku zarządzanie jest przygotowany do pracy w organizacjach publicznych i prywatnych, w szczególności w działach marketingu, handlu, kadrach oraz w obszarze finansów i rachunkowości. Studia na kierunku zarządzanie dają również kompetencje do rozpoczęcia własnego biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach studiów nie ma specjalności, pojawiają się one dopiero na studiach II stopnia.

Zarządzanie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie, który ma w swojej ofercie Olsztyńska Szkoła Wyższa, będzie znać i rozumieć metodologię badań w zakresie zarządzania, charakter i miejsce zarządzania w systemie nauk społecznych. Posiądzie wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym i społecznym. Pozna i zrozumie rolę kapitału ludzkiego i badań marketingowych w podejmowaniu decyzji w organizacji funkcjonującej w warunkach gospodarki rynkowej. Znać będzie także zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości.

Specjalności:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa,
  • Psychologia w biznesie,
  • Zarządzanie sprzedażą,
  • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa.

Kierunek zarządzanie w Olsztynie

Więcej informacji o kierunkach, innych propozycjach studiów z zakresu nauk o zarządzaniu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia