Kierunki studiów KoszalinnewStudia KoszalinStudia z zarządzania

Zarządzanie w Koszalinie

Kandydaci na studia na kierunku zarządzanie w Koszalinie nie mają zbyt wielkiego wyboru. Propozycję z tego zakresu przygotowała dla nich Politechnika Koszalińska.

Studia na kierunku zarządzanie, które ma w swojej ofercie Politechnika Koszalińska, pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Studenci nabywają także umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania kapitałem ludzkim, rzeczowym i finansowym oraz zarządzania wiedzą.

Absolwenci zarządzania będą przygotowani do pełnienia podstawowych funkcji zarządzania działalnością organizacji gospodarczych i administracyjnych oraz podejmowanymi tam przedsięwzięciami. Będą posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i motywowania oraz organizowania pracy w zespole.

Specjalności na studiach I stopnia:

 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie projektami
 • Team Leader
 • Zarządzanie własnym biznesem
 • Zarządzanie organizacją

Specjalności na studiach II stopnia:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie usługami
 • Zarządzanie MSP
 • Zarządzanie turystyką i eventami
 • Strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Business Management (specjalność prowadzona w języku angielskim)
 • Zarządzanie logistyczne

Perspektywy zawodowe:

 • menedżer
 • przedstawiciel handlowy
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • zarządca nieruchomości
 • doradca inwestycyjny
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalista ds. marketingu i sprzedaży


Dowiedz się więcej o kierunkach studiów z tego zakresu dostępnych dla kandydatów w Koszalinie:

Kierunki studiów z zarządzania w Koszalinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Koszalin. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia