Kierunki studiów OpolenewStudia OpoleStudia techniczne

Mechatronika w Opolu

Jeśli interesują Cię studia techniczne w Opolu, rozważ wybór studiów na kierunku mechatronika. Zapewnia on ciekawe perspektywy zawodowe w wielu gałęziach przemysłu.

Studia na kierunku mechatronika prowadzi Politechnika Opolska. Jeśli cechują Cię ciekawość zasad działania wszelkich urządzeń technicznych, uzdolnienia matematyczno-fizyczne, kreatywność techniczna i otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, to ten kierunek może być dla Ciebie świetnym wyborem!

Mechatronika na Politechnice Opolskiej

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym. Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów oraz techniki informacyjne.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

  • konstrukcja maszyn i techniki CAD,
  • nauki o materiałach,
  • inżynieria wytwarzania,
  • metrologia techniczna,
  • systemy pomiarowe i systemy sterowania,
  • automatyka i robotyka.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Na piątym semestrze studenci mają możliwość realizacji dalszego toku studiów w ramach specjalności:

  • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych – absolwent zyskuje wiedzę i umiejętności związane z budową i zagadnieniami eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechatronicznych. W ramach zajęć student poznaje urządzenia i systemy mechatroniczne stosowane w pojazdach, w technikach automatyzacji produkcji, np. obrabiarki CNC czy też technologiach materiałowych;
  • Techniki komputerowe w mechatronice – absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w doborze i stosowaniu technik komputerowych wspomagających pracę inżyniera mechatronika w odniesieniu do prowadzenia badań symulacyjnych i sterowania systemami mechatronicznymi, programowania systemów pomiarowych, przetwarzania i analizy danych oraz programowania sterowników.

Kierunek mechatronika w Opolu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia techniczne Opole. Interesujesz się nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Opole.

Czytaj również

Architektura w Opolu

Kierunek studiów architektura pozwala zdobyć tytuł inżyniera architekta oraz kompetencje…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia