Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia społeczne

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia w Lublinie

Kierunek pielęgnacja zwierząt i animaloterapia należy, jak wiele innych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, do kierunków u charakterze unikatowym. Proponowane przez Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki studia mają charakter interdyscyplinarny, łącząc kilka ważnych aspektów związanych z pielęgnacją zwierząt.

Studia na kierunku pielęgnacja zwierząt i animaloterapia mają taki program studiów, że przygotowują przyszłych absolwentów do pracy ze zwierzętami na różnych płaszczyznach, takich jak groomer, asystent lekarza weterynarii czy animaloterapeuta.

To nie wszystko. Ukończenie tego kierunku pozwoli jego absolwentom na swobodne poruszanie się na rynku pracy w obszarach związanych z szeroko pojętymi interakcjami człowiek-zwierzę. Jedną z ciekawszych perspektyw, jaką zapewnia kierunek jest możliwość zakładania ośrodków zajmujących się hodowlą różnych gatunków zwierząt wykorzystywanych w animaloterapii, jak również prowadzeniem ośrodków specjalizujących się w utrzymaniu zwierząt terapeutycznych, dzięki szerokiej wiedzy jaką nabędą studenci z zakresu animaloterapii.

Program studiów zakłada również nabycie wiedzy z zakresu medycznego, tak aby przyszły absolwent studiów mógł współpracować z lekarzem weterynarii, jako asystent, wykonując czynności pod nadzorem lekarza weterynarii.

Rekrutacja

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji: język obcy nowożytny i jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

Co po studiach?

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: w gabinetach i klinikach weterynaryjnych jako tzw. średni personel, wykonując czynności pod nadzorem lekarza weterynarii, w ośrodkach rehabilitacji zwierząt dzikich, w ogrodach zoologicznych, ośrodkach hodowli zarodowej oraz wszystkich instytucjach utrzymujących zwierzęta jako kompetentna osoba zajmująca się szeroko pojętą pielęgnacją zwierząt oraz w ośrodkach zajmujących się animaloterapią. Szczególne miejsce pracy zajmują również ośrodki hodowli zwierząt gospodarskich, gdzie coraz częściej poszukiwani są specjaliści z zakresu pielęgnacji zwierząt i przygotowania do wystaw, jako jednego z elementów warunkującego opłacalność hodowli.

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia