Kierunki studiów Lublinrodzaje studiów LublinStudiaStudia LublinStudia przyrodnicze

Studia przyrodnicze w Lublinie

Studia przyrodnicze w szerokim zakresie to przede wszystkim propozycja kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Przykładowe kierunki tego rodzaju studiów to: ZIELARSTWO I FITOPRODUKTY, SZTUKA OGRODOWA I ARANŻACJE ROŚLINNE. Warto porównać te propozycje z tymi, które znaleźć można w dziale studia biologiczne Lublin.

Wystarczy przeanalizować listę kierunków o charakterze przyrodniczym, by przekonać się, że najwięcej dla kandydatów ofert studiów przygotował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wiele z kierunków proponowanych przez tę uczelnię ma charakter innowacyjny i spotkać je można wyłącznie w Lublinie. Poznaj studia przyrodnicze i wybierz dla siebie najlepszą propozycję!

Ekologia miasta na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Studia na kierunku ekologia miasta, które prowadzi Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, to interdyscyplinarna i nowatorska propozycja, zapewniająca uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta.

Kierunek ten łączy wiedzę z planowania i projektowania urbanistycznego, biologii organizmów zamieszkujących obszary miejskie, ludzkie problemy społeczne w miastach, różnorodność usług ekosystemowych, inteligentny wzrost, progresywne planowanie, proekologiczną ochronę przed szkodliwymi organizmami w przestrzeni otwartej i zamkniętej, czy też racjonalne gospodarowanie wodą i odpadami.

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 • firmy, instytucje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zajmujące się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz działające na rzecz miasta w ramach szeroko rozumianego ekorozwoju,
 • działalność gospodarcza związana np. z sektorem usług i konsultacji środowiskowych.

Architektura krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Kierunek architektura krajobrazu, który ma w swojej ofercie Katolicki Uniwersytet Lubelski, przygotowuje do projektowania różnego typu obiektów architektury krajobrazu, wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających zabytkowe założenia ogrodowe, kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego.

Absolwenci będą gotowi do pracy w charakterze architektów krajobrazu, projektantów zieleni, zarządców zieleni, czy projektantów przestrzeni publicznej

Perspektywy zawodowe – absolwenci mogą być zatrudnieni w:

 • pracowniach i firmach, w ramach zespołów zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu,
 • placówkach związanych z kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
 • jednostkach administracji rządowej i pozarządowej,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Leśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Studia na kierunku leśnictwo, które proponuje kandydatom Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, przygotowują absolwentów pod względem wiedzy ogólnej oraz praktycznej do wykonywania zadań z zakresie realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej opartej na podstawach ekologicznych.

Studia umożliwiają również zdobycie szerokiej wiedzy przyrodniczej, która pozwala na pracę nie tylko w jednostkach Lasów Państwowych, lecz również w parkach narodowych oraz instytucjach państwowych i samorządowych związanych z ochroną przyrody i środowiska.

Specjalności:

 • Gospodarka leśna,
 • Gospodarka łowiecka,
 • Ochrona zasobów leśnych i środowiska.

Perspektywy zawodowe:

 • Lasy Państwowe,
 • parki krajobrazowe i narodowe,
 • instytucje państwowe,
 • instytucje samorządowe,
 • organizacje związane z ochroną środowiska.

Survival i animacja przyrodnicza na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Kierunek Survival i animacja przyrodnicza, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, uczy technik przetrwania w trudnych warunkach  środowiska naturalnego, kształcąc specjalistów z zakresu animacji przyrodniczej.

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i kompetencję z zakresu: technik przetrwania; rozpoznawania roślin ratowniczych w survivalu; rozpoznawania zwierząt jadowitych i alergennych; żywienia człowieka i kuchni survivalowej, kosmetyków naturalnych stosowanych w survivalu, technik orientacji przestrzennej czy ekologii terenowej.

Wiedzę tę można wykorzystać przy organizacji wydarzeń o charakterze komercyjnym, np.: szkoleń firmowych, warsztatów, ale także w razie wystąpienia np.: klęski żywiołowej (powódź, trzęsienie ziemi, wichura) czy konfliktów zbrojnych.

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • sektor turystyki,
 • firmy eventowe,
 • firmy zajmujące się organizowaniem szkoleń i warsztatów z zakresu sztuki przetrwania,
 • biura projektów przyrodniczych,
 • ośrodki edukacji ekologicznej,
 • organizacje pozarządowe, których działalność koncentruje się wokół problematyki usług ekosystemowych.

Uzyskaj szczegółowe informacje o przyrodniczych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Lublinie:

Kierunki studiów przyrodniczych w Lublinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Lublin. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia