Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia LublinStudia społeczne

Kryminalistyka w biogospodarce w Lublinie

Dzięki studiom na kierunku kryminalistyka w biogospodarce osiągnąć można wysoki poziom wiedzy w zakresie zagrożeń biologicznych dla ludzi, zwierząt i roślin oraz poznać różnorodne techniki postępowanie w przypadku ataku bioterrorystycznego. Studia dla kandydatów przygotował Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Studia na kierunku kryminalistyka w biogospodarce przynoszą dużo większy zakres wiedzy niż wynikać może to z nazwy kierunku. Na stronie poświęconej opisowi tej oferty edukacyjnej, czytamy, że: absolwent uzyska zaawansowaną wiedzę na temat zagrożeń biologicznych dla ludzi, zwierząt i roślin oraz pozna różnorodne techniki ich monitorowania i diagnozowania, postępowanie w przypadku ataku bioterrorystycznego. Będzie posiadał wiedzę i pozna proces przygotowania zwierząt do pracy w służbach mundurowych, zasady szkolenia i egzaminowania zwierząt do pracy w służbach mundurowych, jak też funkcjonowanie zakładu karnego oraz znaczenie utrzymania pszczół w zakładach penitencjarnych i ich wykorzystanie w resocjalizacji osadzonych.

W zaawansowanym stopniu pozna obowiązujące przepisy prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie ochrony zwierząt, chowu i hodowli zwierząt, regulacje w obrocie zwierzętami i z ich udziałem, podstawy wydawania ekspertyz i opinii oraz odpowiedzialność karną biegłego.

Rekrutacja na studia

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka.

Jaka praca po studiach

Absolwent jest przygotowany do pracy w: laboratoriach kryminalistycznych policji; laboratoriach specjalistycznych wojska; laboratoriach genetycznych; laboratoriach diagnostyki środowiska; organach ścigania; jako biegli sądowi (po uzyskaniu uprawnień) w zakresie badań materiału biologicznego i prób środowiskowych; w firmach świadczących usługi eksperckie i opiniotwórcze w zakresie diagnostyki kryminalistycznej materiału biologicznego.

Kierunek kryminalistyka w biogospodarce w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia