Kierunki studiów KrakówStudia humanistyczneStudia KrakówStudia społeczne

Studia afrykańskie w Krakowie

Studia afrykańskie to odpowiedź na przemiany społeczno-gospodarcze w Afryce. Wymagają one zaangażowania specjalistów przygotowanych do pracy w środowisku międzynarodowym.

Kierunek studia afrykańskie ma w swojej ofercie Uniwersytet Jagielloński (studia prowadzi Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ). to program o wyjątkowym na skalę ogólnopolską charakterze, zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi Afryki głównie w zakresie nauk społecznych, lecz także oferujący zajęcia z takich dziedzin jak: historia, sztuka, geografia a również filozofia czy religie i wierzenia. Studia te dają możliwość wyspecjalizowania się w obszarze Afryki, zarówno w kontekście wiedzy dotyczącej szeroko pojętych kwestii społecznych, jak i kwestii polityki czy ekonomii państw regionu, mających wpływ na kształtowanie relacji na skalę międzynarodową.

Dynamiczny rozwój środowiska międzynarodowego oraz przemiany społeczno-gospodarcze w Afryce stawiają wyzwania w skali całego kraju. Polska zwiększa swoją obecność dyplomatyczną i gospodarzą na kontynencie afrykańskim, zarówno poprzez rozwój stosunków bilateralnych, jak i w ramach organizacji międzynarodowych (zwłaszcza UE i ONZ). Dokonuje się to nie tylko dzięki polskim misjom dyplomatycznym i gospodarczym w krajach afrykańskich, ale także dzięki udziałowi w programach międzynarodowych (pomoc humanitarna, misje pokojowe ONZ, Polska Akcja Humanitarna od wielu lat wspomaga rozwój i próbuje przeciwdziałać lokalnym problemom w Afryce). Szczególnego rodzaju polskim programem dedykowanym dla Afryki jest rządowy program dla polskich firm i przedsiębiorców „Go Africa”. Polskie przedsiębiorstwa odnoszą już pierwsze sukcesy w Afryce, co pokazuje przykład „Ursusu”.

Zwiększenie zaangażowania Polski w Afryce wymaga nie tylko odpowiednich nakładów finansowych, ale także przygotowania kompetentnych kadr. Takich, które będą w szczególności dysponować wiedzą na temat struktur i instytucji społecznych w Afryce, a także roli człowieka w kreowaniu tych struktur i instytucji. Taką wiedzę mogą dostarczyć tylko studia, które mają wyważone proporcje między przedmiotami z zakresu nauk społecznych, jak i humanistycznych. Niezbędnym elementem jest kształtowanie umiejętności heurystycznych w odniesieniu do współczesnej Afryki, a także umiejętności językowych. Niezwykle istotnym jest potrzeba rozwoju kompetencji kulturowych i komunikacyjnych uwzględniających uwarunkowania cywilizacji afrykańskiej i islamskiej.

Kierunek studia afrykańskie w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach humanistycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Kraków. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia