Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia historyczneStudia humanistyczneStudia Kraków

Historia sztuki w Krakowie

Myślisz o tym, by wybrać studia na kierunku historia sztuki w Krakowie? Które krakowskie uczelnie proponują kandydatom ten kierunek?

Studia na kierunku historia sztuki mają w swoich ofertach dwie krakowskie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Historia sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (UPJP2)

Kierunek historia sztuki – propozycja UPJP2 w Krakowie – umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy z historii sztuki powszechnej i polskiej oraz umiejętności podstawowego opisu i analizy dzieła sztuki. Wykłady mają charakter kursowy i przekrojowy, umożliwiając studentom zapoznanie się z najważniejszymi zjawiskami w sztuce powszechnej i polskiej od starożytności do współczesności.

Studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na wykładach fakultatywnych, na zajęciach z nauk pomocniczych historii, archiwistyki i zajęć dziejów kultury poszczególnych epok. Studenci mają obowiązek odbycia praktyk oraz zaliczenia wyjazdu zabytkoznawczego zorganizowanego przez uczelnię. Praktyki można odbyć w formie wyjazdów inwentaryzacyjnych lub staży w krakowskich muzeach, galeriach i antykwariatach.

Studia przygotowują do pracy w muzeach, galeriach, domach aukcyjnych i innych instytucjach życia kulturalnego, są też świetnym uzupełnieniem wiedzy dla studentów innych kierunków, np. architektury i architektury wnętrz, konserwacji zabytków, projektowania ubioru, dizajnu, fotografii, obsługi ruchu turystycznego czy reklamy.

Historia sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ)

Historia sztuki w Instytucie Historii Sztuki UJ, najstarszej tego typu placówce akademickiej w Polsce, to studia prowadzone pośród zabytków, w samym sercu Krakowa. Studenci poznają zagadnienia teoretyczne, podstawy metodologii historii sztuki, zgłębiają tajniki ikonografii oraz technik artystycznych, a także dzieje historii sztuki od starożytności po wiek XXI, zagadnienia ochrony dziedzictwa, podstawy muzealnictwa oraz krytyki artystycznej.

Ważnym elementem kształcenia są zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki (ćwiczenia w muzeach, kościołach, pracowniach konserwatorskich), a także w trakcie regularnych objazdów po Polsce oraz wyjazdów zagranicznych. Każdy rocznik studentów odbywa w maju ćwiczenia terenowe doskonaląc warsztat badawczy, ćwicząc i zgłębiając zdobyte w trakcie zajęć teoretycznych wiadomości i umiejętności.

Później istnieje możliwość wyboru specjalizacji – kuratorskiej lub ochrony dóbr kultury. W ich ramach studenci wybierają kierunkowe seminarium oraz zajęcia uzupełniające, zgodne z ich profilem.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, w kadrach muzealnych i związanych z ochroną zabytków. Posiadają umiejętności charakterystyczne dla historyka sztuki – opis, analiza dzieła sztuki, umieszczenie dzieła sztuki w szerokim kontekście kulturowym i artystycznym, inwentaryzacja zabytków, przygotowanie programów prac konserwatorskich, opracowanie recenzji dzieł sztuki, organizacja wystaw itp. oraz doświadczenie niezbędne do pracy w tym zawodzie (praktyki inwentaryzacyjne, udział w organizacji handlu antykwarycznego), doświadczenie w zakresie nauk pokrewnych, takich jak archeologia, architektura i urbanistyka i innych sztuk wizualnych (zajęcia fakultatywne) i do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie (umiejętność pracy w zespole, selektywne pozyskiwanie informacji źródłowych, bibliograficznych i internetowych). Dużym polem dla pracy historyków sztuki jest także rozwijający się handel antykwaryczny.

Kierunek historia sztuki w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Kraków. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Muzykologia w Krakowie

Muzykologia to kierunek studiów, który przygotowuje przyszłych animatorów kultury, redaktorów…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie .

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia