Kierunki studiów RzeszównewStudia RzeszówStudia z zarządzania

Zarządzanie państwem w Rzeszowie

Zarządzanie państwem do kierunek studiów stanowiący doskonałe połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk społecznych, politycznych i administracji.

Kierunek studiów zarządzanie państwem to ciekawa propozycja studiów z zarządzania, którą przygotował dla kandydatów Uniwersytet Rzeszowski.

Studenci zarządzania państwem zdobywają wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Poznają istotę państwa, jego złożony charakter i systemowe zależności pomiędzy jego elementami składowymi. Uczą się również dostrzegać, analizować i przewidywać zjawiska zachodzące w państwach współczesnych.

Ponadto absolwent będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ oraz językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu lub dalszej edukacji. Istotna będzie także umiejętność korzystania z narzędzi oraz kanałów komunikacji właściwych dla społeczeństwa opartego na wiedzy.

A jak wyglądają perspektywy zawodowe? Absolwent tego kierunku nabywa wiedzę i umiejętności, które uprawniają go do pracy w szeroko rozumianej sferze publicznej zarówno w podmiotach państwowych, prywatnych, jak i w III sektorze, a także w instytucjach Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych.

Kierunek zarządzanie państwem w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Rzeszów. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia