Kierunki studiów RzeszównewStudia humanistyczneStudia Rzeszów

Filozofia w Rzeszowie

Studia na kierunku filozofia realizować można w Rzeszowie dzięki studiom, które dla kandydatów przygotował Uniwersytet Rzeszowski.

Dzięki studiom filozoficznym zdobędziesz wiedzę w zakresie filozofii, a nadto w trakcie studiów uzyskasz narzędzia do samodzielnej interpretacji i analizy tekstów filozoficznych w języku polskim i obcym, umiejętność samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego myślenia oraz rozumienia podstawowych problemów współczesności. Zastanów się nad wyborem kierunku filozofia!

Filozofia na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedmioty podstawowe kładą nacisk na wiedzę z zakresu historii filozofii i logiki. W obrębie przedmiotów kierunkowych istotne znaczenie mają filozofia człowieka, teoria bytu, teoria poznania, filozofia społeczna, etyka i estetyka. Studia oferują także nachylenie bardziej praktyczne czego egzemplifikacją są retoryka oraz w idee filozofii jako sposobu życia.

Student ma możliwość wyboru specjalności – filozofia teoretyczna lub kognitywistyka  ze zróżnicowaną gamą przedmiotów specjalizacyjnych:

  • specjalność filozofia teoretyczna oferuje kształcenie w zakresie ekofilozofii, filozofia polityki, filozofii religii, antropologii kulturowej, psychologii humanistycznej itp.;
  • specjalność  kognitywistyka kształci w zakresie nauk kognitywistycznych, nauk o sztucznej inteligencji, podstaw modelowania komputerowego. Zajęcia na tej specjalności realizowane są we współpracy z Centrum Modelowania Komputerowego UR.

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach wymagających wiedzy humanistycznej i społecznej, kompetencji kulturowych, kreatywnego myślenia, formułowania i rozwiązywania problemów.

Absolwent może kontynuować swoje wykształcenie na dwuletnich studiach filozoficznych II stopnia.

Kierunek filozofia w Rzeszowie

O kierunkach dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia humanistyczne Rzeszów. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia humanistyczne w Polsce. Jeśli chcesz studiować w Rzeszowie zobacz również stronę – rodzaje studiów Rzeszów. Tam sprawdzisz m.in. propozycje studiów społecznych, studiów filologicznych, studiów psychologicznych, prawniczych, pedagogicznych na rzeszowskich uczelniach państwowych i niepaństwowych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia