Kierunki studiów RzeszównewStudia pedagogiczneStudia Rzeszów

Pedagogika specjalna w Rzeszowie

Studia na kierunku pedagogika specjalna proponuje kandydatom tylko jedna uczelnia. Jest nią Uniwersytet Rzeszowski. Poznaj szczegóły dotyczące tych jednolitych studiów magisterskich!

Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Rzeszowskim

Absolwent kierunku pedagogika specjalna uzyskuje  wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, wieloprofilowej terapii oraz metodyki kształcenia specjalnego i rehabilitacji. Będą potrafili przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: medycznych i psychologicznych podstaw zaburzeń specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, metod terapii autyzmu, diagnozy funkcjonalnej oraz konstruowania i realizacji  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Specjalności do wyboru

  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
  • edukacja i terapia osób z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu

Możliwość zatrudnienia:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu – absolwenci przygotowani będą do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.

Kierunek pedagogika specjalna w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Rzeszów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia