Kierunki studiów Lublinrodzaje studiów LublinStudiaStudia LublinStudia rolnicze

Studia rolnicze w Lublinie

Lubelszczyzna rolnictwem stoi, więc i są studia rolnicze. Największą ofertę dla kandydatów przygotował w tym zakresie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Wybierasz się na studia rolnicze w Lublinie? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma wiele ciekawych propozycji z tego zakresu.

Agrobiznes na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Agrobiznes to unikatowy kierunek studiów, który umożliwia przygotowanie kadr niezbędnych do przezwyciężenia strukturalnego kryzysu  w gospodarce żywnościowej Lubelszczyzny i nie tylko. Stwarza on możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy umiejętności z pogranicza wielu dyscyplin – ekonomii, rolnictwa, technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, marketingu, zarządzania, bankowości, rachunkowości i prawa w ramach studiów.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych, niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa rolnicze, przemysłowe i handlowe,
 • firmy doradcze,
 • samorządy terytorialne,
 • administracja państwowa,
 • firmy świadczące usługi dla agrobiznesu,
 • sfera obrotu produktami żywnościowymi,
 • samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w podmiotach sfery agrobiznesu.

Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Kierunek studiów rolnictwo, który proponuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, umożliwia wszechstronne wykształcenie w tej dziedzinie: ekologiczna produkcja rolna, energia odnawialna, wykorzystywanie systemów GPS, ochrona środowiska – to tylko niektóre z zagadnień, które obejmuje program kształcenia.

Absolwenci będą posiadać podstawową wiedzę ekologiczną, biologiczno-chemiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej.

Perspektywy zawodowe:

 • administracja rządowa i samorządowa związana z rolnictwem,
 • doradztwo rolnicze,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się skupem i obrotem produktów roślinnych,
 • zarządzanie własnym gospodarstwem rolniczym.

Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, obejmują zagadnienia z zakresu nadzoru i kontroli nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, oceny surowców i produktów żywnościowych oraz wpływu składników żywności na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta.

Studenci poznają zasady budowania, wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia podstawowych systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej. Zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, procesami technologicznymi, nowoczesnymi metodami utrwalania, pakowania, przechowywania i dystrybucji żywności.

Perspektywy zawodowe:

 • eksperci w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa,
 • przedsiębiorstwa sektora spożywczego,
 • zakłady żywienia zbiorowego,
 • laboratoria analityczne,
 • instytucje związane z oceną jakości żywności oraz jej certyfikacją,
 • organy urzędowego nadzoru nad żywnością,
 • służby celne,
 • dystrybucja i handel żywnością,
 • własna działalność gospodarcza.

Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Studenci kierunku zootechnika na UP w Lublinie zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk podstawowych, umożliwiającą interpretowanie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczy z zakresu biologicznych podstaw produkcji zwierzęcej: chowu, hodowli oraz żywienia zwierząt gospodarskich, a także wiadomości z zakresu typowych technologii inżynierskich, podstaw zarządzania jakością oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto poznają zasady dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacjami ekonomiczno-społecznymi i prawnymi.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w fermach chowu i hodowli zwierząt, a także w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, wytwórniach pasz, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego. Będą również potrafili kierować zespołami ludzkimi.

Uzyskaj szczegółowe informacje o rolniczych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Lublinie:

Kierunki studiów rolniczych – Lublin i województwo lubelskie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia rolnicze Lublin. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia