Inżynieria materiałowa w Rzeszowie

Interesują Cię techniczne kierunki studiów w Rzeszowie? Dowiedz się więcej o kierunku inżynieria materiałowa.

Studia na kierunku inżynieria materiałowa proponują kandydatom Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski.

Inżynieria materiałowa na Politechnice Rzeszowskiej

Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej) posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie fizyki i chemii, nauk o materiałach inżynierskich: metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania struktury i właściwości materiałów oraz formułowania racjonalnych wniosków dotyczących stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach, metod badań materiałów.

Nabyta wiedza i umiejętności predysponują ich do pracy małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, jednostkach doradczych i projektowych, przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.

Specjalności:

 • Nowoczesne technologie materiałowe,
 • Technologie kształtowania właściwości nadstopów.

Inżynieria materiałowa na Uniwersytecie Rzeszowskim

Studia na kierunku inżynieria materiałowa, prowadzone przez Uniwersytet Rzeszowski, umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu wytwarzania, przetwarzania i badania nowoczesnych materiałów inżynierskich stosowanych w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, elektronicznym i tym podobnych. 

bsolwent kierunku inżynieria materiałowa posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania odnoszących się procesów technologicznych takich jak np. epitaksja z wiązek molekularnych (MBE) oraz metod badawczych powiązanych z mikroskopią elektronową, mikroskopią sił atomowych.

Nabyta wiedza oraz wykształcone umiejętności umożliwiają absolwentom na podjęcie pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym, takich jak rozpylanie plazmowe i magnetronowe czy osadzania chemiczne z fazy gazowej.

Specjalności:

 • Nanotechnologie i materiały nanokompozytowe,
 • Technologie materiałów lotniczych,
 • Materiały nanoelektroniki,
 • Nieinwazyjne metody badania materiałów.

Perspektywy zawodowe:

 • inżynier materiałowy,
 • technolog/konstruktor,
 • kierownik zespołu/projektu,
 • specjalista ds. nowoczesnych technologii,
 • doradca techniczny w zakresie transferu nowoczesnych materiałów i technologii,
 • przedstawiciel handlowy branży technicznej,
 • inspektor ds. dokumentacji technicznej.

Uczelnie prowadzące kierunek inżynieria materiałowa w Rzeszowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Rzeszów. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Rzeszów.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia