Kierunki studiów KrakówNoweStudia artystyczneStudia KrakówStudia przyrodniczeStudia techniczne

Kierunki architektoniczne w Krakowie

Studia, na których liczy się artystyczna wrażliwość, praktyczne myślenie, wyobraźnia oraz wiedza techniczna, należą do chętnie wybieranych przez kandydatów. Poznaj studia architektoniczne w Krakowie.

Propozycja studiów architektonicznych w Krakowie to oferta zróżnicowana. Na krakowskich uczelniach studiować można trzy najpopularniejsze kierunki architektoniczne: architekturę, architekturę wnętrz oraz architekturę krajobrazu. Swoją atrakcyjną ofertą przyciągnąć na uczelnię próbują szkoły państwowe i niepaństwowe.

Architekturę studiować można na Politechnice Krakowskiej oraz Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Architektura wnętrz dla chętnych do studiowania na Akademii Sztuk Pięknych. Architektura krajobrazu to propozycja zarówno Politechniki Krakowskiej jak i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Architektura na Politechnice Krakowskiej

Kierunek Architektura oferuje szerokie wykształcenie ogólne, artystyczne i techniczne. Kształtuje umiejętności projektowe oraz kompetencje społeczne w 4 podstawowych blokach: architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz ochrony i konserwacji zabytków, wszystkie z uwzględnieniem zagadnień kształtowania krajobrazu. Program studiów kierunku Architektura zapewnia wykształcenie wysokiej klasy specjalistów do wykonywania zawodu zaufania społecznego, rozumiejących znaczenie wartości kulturowych w globalizującym się świecie, otwartych na permanentne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych, kierujących się uniwersalnymi zasadami etyki w realizacji potrzeb jednostek i grup społecznych.

Kierunek Architektura prowadzony na Wydziale Architektury PK jest notyfikowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na tym kierunku są uznawane w całej Unii Europejskiej.

Architektura w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego

Studia na kierunku architektura w Krakowskiej Akademii prezentowane są jako jedyne takie studia w Małopolsce. Zawodu architekta nauczysz się czerpiąc wiedzę od praktyków, uznanych architektów, o znaczącym dorobku realizacyjnym i naukowym. To właśnie Klasy Mistrzowskie wyróżniają propozycję uczelni. Studiując architekturę masz wyjątkową możliwość pracy w małych grupach. Nie jesteś anonimowym studentem. W trakcie studiów pracujesz ze swoim Opiekunem – Mistrzem, który przekazuje Ci swoją wiedzę, daje wskazówki do dalszej pracy i wspiera Twój rozwój. Taki sposób kształcenia sprawdza się, a dowodem na to są liczne osiągnięcia studentów KA, których prace są wyróżniane i nagradzane nie tylko w krajowych konkursach architektonicznych.

Wybrane zagadnienia realizowane w toku studiów:

  • kompozycja architektoniczna i urbanistyczna,
  • architektura wnętrz,
  • fotografia,
  • rzeźba,
  • malarstwo i rysunek,
  • zasady projektowania współczesnych konstrukcji budowlanych,
  • budownictwo ogólne,
  • ekologia środowiska zbudowanego i zasady ekologicznej certyfikacji,
  • filozofia i estetyka,
  • prawo budowlane i ekonomika procesu inwestycyjnego.

Architektura wnętrz na ASP w Krakowie

Studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych to przede wszystkim wezwanie do odwagi odważnego uczestnictwa w kreowaniu przestrzeni. Słowa zachęty najlepiej oddaje zachęta, która znajduje się na stronach ASP.

“Projektuj we wszystkich specjalnościach: meble, wnętrza, przestrzenie ekspozycyjne oraz tkaniny i ubiór! Dzięki wszechstronnemu programowi nauczania, który obejmuje teorię i praktykę z zakresu projektowania i sztuk pięknych, z dyplomem ukończenia Wydziału Architektury Wnętrz będziesz przygotowany do tego, by móc podjąć pracę w renomowanych, światowej sławy biurach projektowych, lub sam zaczniesz wyznaczać nowe kierunki w dziedzinie projektowania tworząc własną markę!”

Architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej

Kierunek  Architektura Krajobrazu oferuje szerokie wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Program studiów na tym kierunku główny nacisk kładzie na umiejętność projektowania krajobrazu w różnych skalach, od detalu, poprzez ogród, plac czy park publiczny do skali planistycznej.  Istotne są także umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, umiejętność komunikacji społecznej, doświadczenia partycypacyjne, czy znajomość najnowszych nurtów w projektowaniu: takich m.in. jak inteligentny rozwój, zielona infrastruktura, usługi ekosystemów, czy recykling przestrzeni.

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do: wykonywania studiów i analiz w różnych skalach, w tym wykonywania inwentaryzacji i oceny szaty roślinnej; wykonywania projektów zagospodarowania terenu, rewaloryzacji obiektów zabytkowych, rekultywacji obszarów poprzemysłowych, budowy i pielęgnowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu oraz elementów ich wyposażenia; kierowania robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi. Znajdują oni prace w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach projektujących, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, w administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie. Pracują w burach projektowych krajowych i zagranicznych.

Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

W opisie sylwetki absolwenta przeczytać można m.in: “Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz rolniczych, a także umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Jest przygotowany do: posługiwania się dokumentacjami geodezyjnymi i projektowymi; realizacji prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia; kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w procesie projektowania, budowy i pielęgnowania.”

Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku architektura krajobrazu jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w szkolnictwie zawodowym. Miejscami zatrudniania architekta krajobrazu mogą być pracownie projektowe, pracownie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy konsultingowe, firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu, firmy developerskie i wykonawcze, urzędy administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenie branżowego przedsiębiorstwa usługowego.

Kierunki architektoniczne w Krakowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź Studia techniczne Kraków. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia artystyczne Kraków. Interesujesz się sztuką zarówno w kontekście sztuk plastycznych lub muzycznych i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia artystyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia