NoweRekrutacja CzęstochowaStudia CzęstochowaStudia podyplomowe

Rozpocznij studia podyplomowe w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

UJD w Częstochowie ma w swojej ofercie studia podyplomowe z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, informatycznych, czy filologicznych. Poznaj krótkie charakterystyki proponowanych kierunków!

Od nowego, letniego semestru roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza na studia podyplomowe.

Jeszcze w marcu planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. Jednym z takich kierunków jest Administracja publiczna. Studia trwają dwa semestry (273 godziny), cena każdego semestru to 1400,00 zł. Studia podyplomowe mają przyczynić się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych słuchaczy, a także uzupełnianiu posiadanych przez nich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Program kształcenie kładzie nacisk na prezentację treści związanych z systemem prawnym i ustrojem administracji publicznej.

UJD zakłada także uruchomienie studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Nauka na studiach trwa trzy semestry (395 godzin), a płatność za każdy semestr wynosi 1860,00 zł. Dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia pracy w szeroko rozumianych instytucjach oświaty, nauki i kultury, szczególnie w bibliotekach i instytucjach zajmujących się gromadzeniem zbiorów, informacji itp.

Uniwersytet posiada w swej ofercie także ciekawą ofertę dla środowiska medycznego – studia podyplomowe Medycyna estetyczna dla lekarzy. Absolwent studiów podyplomowych na ww. kierunku uzyska kwalifikacje i praktyczne umiejętności z zakresu medycyny i kosmetologii estetycznej, a także uprawnienia do wykonywania zabiegów produktowych z użyciem kwasu hialuronowego nieusieciowanego i usieciowanego, nici estetycznych, botoksu, produktów lipolitycznych i poprawiających kondycję skóry używanych w mezoterapii, produktów autologicznych, takich, jak osocze bogatopłytkowe i autologiczna fibryna. Zajęcia na tym kierunku trwają dwa semestry (240 godzin), a koszt każdego z nich to 8000,00 zł.

UJD zaprasza także na studia podyplomowe na kierunku Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczństwa. Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać funkcję pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, a także tych z Państwa, którzy zawodowo zajmują się bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT, problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Nauka na tym kierunku trwa dwa semestry (200 godzin), cena każdego z nich to koszt 2500,00 zł.

Osobom zainteresowanym doradztwem zawodowym Uczelnia proponuje uzyskanie kwalifikacji w tej dziedzinie na studiach podyplomowych na UJD. Studia przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia profesjonalnego doradztwa zawodowego na bazie: znajomości przepisów i podstaw teoretycznych normujących zasady pracy doradcy zawodowego, zasad etycznych oraz standardów usług w doradztwie zawodowym, ogólnej wiedzy z zakresu znajomości rynku pracy. Studia trwają dwa semestry (260 godzin), a każdy semestr to koszt 1600,00 zł.

Dla osób posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, pragnących uzyskać niezbędne przygotowanie metodyczne z zakresu nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dostępne w ofercie są studia podyplomowe na kierunku Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia trwają 3 semestry, a każdy semestr to koszt 1500,00 zł.

Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony praw człowieka, UJD zaprasza na studia podyplomowe na kierunku Ochrona wolności i praw jednostki. Studia te szczególnie przydatne mogą być dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, pracowników samorządowych, funkcjonariuszy służb mundurowych, nauczycieli, dziennikarzy. Program studiów podyplomowych wyróżnia się komplementarnością modelu teoretycznego realizacji praw człowieka z analizą urzeczywistniania praw i wolności w praktyce. Koszt semestru nauki na ww. studiach to 1550,00 zł. Nauka trwa dwa semestry (212 godzin).

Więcej informacji na temat wszystkich studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie:

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY W CZĘSTOCHOWIE – REKRUTACJA NA STUDIA, AKTUALNOŚCI

CZYTAJ TAKŻE:

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia