Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia rolnicze

Technologia żywności i żywienie człowieka – studia w Krakowie

Naucz się przetwarzać, utrwalać, przechowywać i kontrolować żywność jako inżynier w przemyśle spożywczym. Wybierz studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, który prowadzi Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ma wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka oraz nauk technicznych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).

Absolwent tego kierunku wie również, jak zorganizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Zna zasady marketingu, prawo żywnościowe oraz zasady prawidłowego żywienia człowieka. Wie jak posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu procesami technologicznymi. Absolwent zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

W trakcie przebiegu studiów student odbywa praktykę zawodową w zakładzie przetwórstwa żywności. Dzięki temu po pierwsze ma możliwość (już na etapie kształcenia) konfrontacji własnej wiedzy i umiejętności z potrzebami rynku pracy i specyfiką pracy w danym typie zakładu. Po drugie, spotyka się z rzeczywistymi problemami, z jakimi borykają się producenci żywności i firmy z tego sektora przemysłu. Często rozwiązywanie tych problemów stanowi tematykę pracy dyplomowej studenta.

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest przygotowany do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach i zakładach przemysłu spożywczego, w tym zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Absolwenci znajdują zatrudnienie jako główni technolodzy w zakładach przemysłowych, pracują w laboratoriach badających jakość żywności, ale też zakładają własne firmy zajmujące się wytwarzaniem lub dystrybucją żywności. Absolwenci mogą też znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego).

Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach rolniczych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia rolnicze Kraków. Interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, zasadami hodowli zwierząt lub produkcją żywności i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia rolnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia