Kierunki studiówKierunki studiów KrakówStudia KrakówStudia z zarządzania

Zarządzanie kryzysowe – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia na kierunku zarządzanie kryzysowe uczą podejmować samodzielnie odpowiedzialne decyzje oraz organizować wsparcie i pomoc instytucjonalną w różnych sytuacjach kryzysowych.

Zarządzanie kryzysowe to kierunek studiów, który proponuje kandydatom Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Studia pozwalają zdobywać wiedzę na temat rodzajów i istoty zagrożeń, ich skutków dla człowieka oraz środowiska w którym on funkcjonuje.

Studenci poznają algorytmy postępowania w sytuacji pojawienia się sytuacji kryzysowej. Nabywają wiedzę z zakresu projektowania oddziaływań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji ryzyka pojawiania się różnych kryzysów. Uczą się rozpoznawania zagrożenia oraz planowania, organizacji i realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, jak również usuwania skutków sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem zasobów instytucji administracji publicznej, organów władzy oraz instytucji pozarządowych. 

Perspektywy zawodowe:

  • struktury kryzysowe jednostek administracji publicznej,
  • służby mundurowe,
  • służby celne,
  • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
  • Centra Zarządzania Kryzysowego,
  • Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Służby Ochrony Państwa,
  • komórki organizacyjne i firmy ochrony osób i mienia,
  • urzędy administracji rządowej i samorządowej,
  • placówki, instytucje i agendy Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej na stronie Uczelni.

Więcej informacji o kierunkach i innych podobnych propozycjach studiów z zakresu nauk o zarządzaniu, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia zarządzanie Kraków. Interesujesz się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, myślisz o karierze w zarządzaniu i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia zarządzanie w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia