Definiowanie miasta – przyszłość i przeszłość – konferencja na UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w dniach 20-21 czerwca zaprasza na konferencję “Definiowanie miasta – przyszłość i przeszłość (Teoria – praktyka – dydaktyka)”.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK) zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Definiowanie miasta – przyszłość i przeszłość (Teoria – praktyka – dydaktyka)”, która odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2022 roku na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wydarzeniu przyświecają dwa zasadnicze cele: integracja środowiska naukowego UEK wokół zagadnień miejskich i gospodarki przestrzennej oraz promocja i dalszy rozwój działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Realizując tak sformułowane zamierzenia, w trakcie konferencji zaprezentowany zostanie dorobek teoretyczny i praktyczny trzech katedr Instytutu: Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, Katedry Gospodarki Przestrzennej oraz Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Ukazanie wielodyscyplinarnego dorobku naukowego w zakresie badań nad miastem i miejskimi obszarami funkcjonalnymi, stanie się okazją nie tylko do naukowej dyskusji, ale także stworzy przestrzeń integracji Społeczności Akademickiej UEK.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET EKONONOMICZNY W KRAKOWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia