Kierunki studiów ŁódźStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Łódź

Twórcze pisanie – Uniwersytet Łódzki

Kierunek studiów twórcze pisanie to propozycja Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ten innowacyjny kierunek o profilu ogólnoakademickim, kształci studentów do kreatywnej pracy nad tekstem – zarówno własnym, jak i cudzym.

Program TWÓRCZEGO PISANIA, łączący praktykę warsztatową z teorią, powstał z reinterpretacji dyscyplin tradycyjnego literaturoznawstwa (zbliżając je do nauk stosowanych) oraz z potrzeb praktyki pisarskiej. Program jest podzielony na bloki, związane ze sferami społecznego funkcjonowania literackości: m.in. kreację autorskiego ja, problemy konstrukcji fikcji czy uwarunkowania tworzywa. Kierunek Twórcze pisanie rozwija warsztat autorów bez anachronicznego dziś podziału na rodzaje literackie, media, wreszcie, bez rozdzielania analizy i interpretacji tekstów zastanych od praktyki pisarskiej, redakcyjnej i edytorskiej.

Kierunek TWÓRCZE PISANIE charakteryzują dwa pojęcia: kreatywność, definiowana jako innowacyjna twórczość uwarunkowana partykularnym kontekstem oraz pisarstwo, rozumiane jako wszelka sensowna twórczość słowna, sytuująca szeroko rozumianą narrację także poza tradycyjnym paradygmatem literackości.

Kierunek TWÓRCZE PISANIE edukuje zarówno autorów tradycyjnych tekstów, jak i osoby projektujące szeroko pojmowane działania narracyjne dla instytucji i biznesu – narracje komunikacyjne, tożsamościowe, lokacyjne, sensotwórcze, gamifikacyjne itd. Absolwenci są przygotowani również do działań animacyjno-edukacyjnych związanych z projektami literackimi i narracyjnymi.

Główne przedmioty

  • Estetyka literatury (kategoria klasyczne, modernistyczne, postmodernistyczne)
  • Analogowe, nowomedialne i transmedialne przekazy jedno- i wielokodowe
  • Tekst użytkowy
  • Warsztaty: pisarza, dziennikarza, tłumacza, krytyka, animatora kultury
  • Kanony: epiki, liryki, dramatu (od czasów najdawniejszych po XXI wiek)
  • Wybrane zagadnienia filozofii i antropologii

Licencjat kierunku TWÓRCZE PISANIE przygotowany jest do:

  • tworzenia tekstów i projektów narracyjnych w dowolnym stylu funkcjonalnym, o dowolnym przeznaczeniu artystycznym i użytkowym;
  • kreatywnej redakcji i edycji tekstu, zgodnej z uwarunkowaniami dowolnego celu i medium;
  • innowacyjnej animacji działań edukacyjnych wokół dowolnego tekstu i projektu narracyjnego i dla wybranej grupy odbiorców;
  • krytyczną interpretację i ocenę zastanych tekstów kultury.

Strona kierunku: TWÓRCZE PISANIE , Uniwersytet Łódzki

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Łódź. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia