Wojskoznawstwo – Uniwersytet Łódzki

Wojskoznawstwo jest nowym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Studia wojskoznawcze łączą dorobek i metody badawcze różnych dyscyplin naukowych. Uniwersytet Łódzki jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie specjalistycznego wykształcenia tego rodzaju.

Studenci WOJSKOZNAWSTWA I stopnia:

 • uczestniczą w zajęciach poświęconych historii sztuki wojennej;
 • zaznajamiają się ze specyfiką współczesnych działań wojennych, strukturami armii i formacjami mundurowymi;
 • poznają sylwetki wodzów;
 • pozyskują praktyczne informacje dotyczące funkcjonowania Sił Zbrojnych RP.

W toku studiów omawiane są również zagadnienia z zakresu bronioznawstwa.

Ponadto adepci poznają współczesne struktury bezpieczeństwa narodowego i zgłębiają rolę ekonomii, logistyki i mediów w konfliktach wojennych. Mają także możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji z dwóch języków obcych. Przyswajają wiedzę na temat polskich tradycji wojskowych, wychowania patriotycznego i dziedzictwa kulturowego.

Studia WOJSKOZNAWCZE są zatem doskonałą formą rozwoju dla osób związanych z ruchem rekonstrukcyjnym, pasjonatów zainteresowanych wojskiem i tych, którzy pragną podjąć pracę związaną z działaniami formacji mundurowych.

Obok wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. zajęcia poligonowe czy sztuki walki.

Absolwenci WOJSKOZNAWSTWA są przygotowywani do prowadzenia samodzielnych badań naukowych z zakresu historii wojskowości a także do pracy na rzecz wojska, organizacji proobronnych i instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa narodowego.

Główne przedmioty

 • Wstęp do badań wojskoznawczych
 • Seminarium licencjackie
 • Sztuka wojenna
 • Bronioznawstwo
 • Ekonomika i logistyka wojny
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • Wojna w ideologiach i doktrynach politycznych
 • Architektura obronna
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bronie główne wojsk lądowych
 • Siły morskie
 • Lotnictwo wojskowe
 • Podstawy prawne funkcjonowania polskich sił zbrojnych
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Współczesne wojskowe i policyjne jednostki specjalne oraz antyterrorystyczne
 • Historia i współczesność wywiadu i kontrwywiadu
 • Rekonstrukcja historyczna
 • Organizacja polskich sił zbrojnych w XX i XXI w.
 • Organizacja wybranych armii świata na przełomie XX i XXI w.
 • System bezpieczeństwa narodowego Polski po 1989 r.
 • Rola mediów i propagandy w wojnie
 • Dzieje wojskowości w regionie łódzkim

Sylwetka absolwenta

Absolwent WOJSKOZNAWSTWA:

 • posiada uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o dziejach wojskowych w odniesieniu do historii Polski i świata;
 • zna zmieniającą się specyfikę prowadzenia wojen poprzez wieki oraz rodzaje używanych broni;
 • używa profesjonalnej terminologii, rozumie mechanizmy wojen i konfliktów, a zdobytą wiedzę umie wykorzystać w obiektywny sposób, poddając analizie i ocenie materiał informacyjny;
 • zapoznaje się z fachową literaturą przedmiotu;
 • potrafi krytycznie podejść do dostępnych źródeł;
 • zna metody i sposoby prowadzenia badań z zakresu wojskoznawstwa i historii wojskowej;
 • zna i szanuje polskie tradycje wojskowe i dziedzictwo kulturowe własnego regionu;
 • rozpoznaje różne rodzaje współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa i pokoju światowego;
 • docenia znaczenie zachowania pokoju i zapewnienia bezpieczeństwa.

Ukończenie studiów licencjackich umożliwia absolwentowi zatrudnienie w:

 • placówkach administracji państwowej;
 • muzeach;
 • skansenach wojskowych;
 • placówkach kulturalnych;
 • mediach;
 • produkcjach filmowych;
 • w wielu innych instytucjach państwowych i samorządowych.

Więcej informacji o kierunkach historycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia historyczne Łódź. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia