Kierunki studiów ŁódźnewStudia ŁódźStudia medyczne

Logopedia z audiologią w Łodzi

Studia na kierunku logopedia z audiologia to ścieżka kształcenia umożliwiająca zdobycie wiedzy na temat przyczyn powstawania wad wymowy i sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy. Studia można znaleźć w ofercie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Studia na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim to kształcenie w celu przygotowania osób specjalizujących się w prowadzeniu terapii mowy u osób, które mają zaburzenia. Specjalność audiofonologia poszerza wiedzę w zakresie usprawniania mowy osób ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu.

Treści podstawowe na kierunku:

 • teoria zaburzeń mowy,
 • anatomia narządów mowy, głosu i słuchu,
 • neurologia z elementami pediatrii,
 • psychiatria z elementami geriatrii,
 • elementy ortodoncji,
 • fonologia i fonetyka artykulacyjna,
 • językoznawcze podstawy logopedii,
 • praktyczna stylistyka,
 • psycholingwistyka,
 • neuropsychologia,
 • pedagogika ogólna,
 • psychologia ogólna

Absolwent studiów pierwszego stopnia logopedia z audiologią jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu diagnozowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy i słuchu w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, domach pomocy społecznej. Może również, jako specjalista z zakresu emisji głosu i techniki mówienia, być zatrudniony w placówkach kulturalno-oświatowych i mediach. 

Przeczytaj również informacje o dodatkowych elementach postępowania rekrutacyjnego, które obejmuje w pierwszym etapie egzamin wstępny, podczas którego ocenie są poddawane predyspozycje kandydata niezbędna do wykonywania zawodu logopedy.

Kierunek logopedia z audiologią w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia medyczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia